חזרה לעמוד הקודם

הוצאות משקי בית על אינטרנט ודרך האינטרנט

סקר הוצאות משק בית נערך על ידי הלמ"ס באופן שנתי מאז 1997 (לפני כן נערך הסקר כל חמש שנים). איסוף הנתונים ממשקי הבית מתפרס על פני כל השנה וכולל את כל קבוצות האוכלוסייה בארץ פרט לקיבוצים, מושבים שיתופיים ובדואים הגרים בישובים בלתי מוכרים. נתוני שנת 2011 מתבססים על 6,051 משקי בית שנדגמו ב-175 יישובים ומייצגים כ-2,200,000 משקי בית באוכלוסייה. להלן ממצאים עיקריים מתוך הסקר –

  • בשנת 2001 ל-49.8% ממשקי הבית היה מחשב ול-22.5% היה מנוי לאינטרנט, זאת בהשוואה לשנת 2011 בה ל-78.2% ממשקי הבית היה מחשב ול-70.3% היה מנוי לאינטרנט.
  • רחובות וראשון לציון מובילות באחוזי משקי הבית להם בעלות על מחשב ביתי (86.2%) בעוד תל אביב-יפו מובילה באחוז משקי הבית המנויים לאינטרנט (80.6%).
  • 9.6% מהוצאות משקי הבית על מחשבים וציוד נלווה נעשו על ידי רכישה מקוונת כמו גם 7.5% מההוצאות על מכשירי ומוצרי כושר ו-6.9% מההוצאות על מוצרי בידור ואלקטרוניקה.
  • בעשירון העליון יש ב-94.3% ממשקי הבית מחשב ול-91.4% מנוי לאינטרנט, זאת בהשוואה לעשירון התחתון בו רק ב-55.8% ממשקי הבית יש מחשב ורק ל-38.6% מנוי לאינטרנט.

 שיעור בעלות של משקי הבית על מחשבים ועל מנוי לאינטרנט במדינות נבחרות ב-OECD, 2010

     שיעור בעלות של משקי הבית על מחשבים ועל מנוי לאינטרנט במדינות נבחרות ב-OECD, 2010. ישראל מדורגת במקום ה-5 יחד עם ארה"ב.