חזרה לעמוד הקודם

זמינות מידע ברשויות המקומיות

זו השנה השנייה בה מפרסמת עמותת שבי"ל את מדד השקיפות ברשויות המקומיות. במסגרת הפרויקט נבדקו אתרי האינטרנט של 15 רשויות, הרשויות החברות בפורום הערים העצמאיות בישראל (למעט גבעתיים) ועיריית ירושלים. בכל אחת מהעיריות נבדקה רמת השקיפות כפי שזאת קבועה בחוקי המדינה ופרסום מידע נוסף שנקבע לפי עמותת שבי"ל. להלן ממצאים עיקריים מתוך הסקר-

  • את הציון הגבוהה ביותר במדד השקיפות קיבלו עיריית תל אביב, עיריית ירושלים ועיריית חולון.
  • רק לכשני שליש מהרשויות בסקר יש אימייל כללי או טופס פנייה מקוון.
  • מתוך העיריות בסקר בכ-80% מהן יש לחברי המועצה נוכחות באתרי רשתות חברתיות ובשתיים מהן יש לחברי המועצה נוכחות בפורמים אינטרנטים (חולון וראשל"צ).
  •  כשני שליש מהרשויות פרסמו דו"ח חופש המידע לשנת 2011 באתר האינטרנט שלהן.
  • כל העיריות למעט עיריית רחובות פרסמו את המכרזים שהן הוציאו גם באתר האינטרנט וכשני שליש מהעיריות מאפשרות למשוך פרסומים אלו בעזרת RSS.
  • באתרי האינטרנט של 13 רשויות (מתוך ה-15) יש מערכת GIS הכוללת מידע על ייעודי קרקע.