חזרה לעמוד הקודם

סקר גלישה בטוחה

לקראת חודש האינטרנט והיום הבינלאומי לגלישה בטוחה שצוין השבוע (5.2) ערך איגוד האינטרנט הישראלי סקר חדש הבוחן את דפוסי הגלישה של הישראלים ברשת ובודק את מידת המודעות שלהם לסכנות הקיימות בגלישה באינטרנט. במקביל לפרסום הסקר השקנו באיגוד האינטרנט הישראלי את הקו החם של איגוד האינטרנט, שנועד לתת מענה לגולשים צעירים ומבוגרים כאחד, בכל הקשור לפגיעה הקשורה בשימוש באינטרנט.

הסקר נערך באמצעות חברת Zeta-tools בעזרת שאלון מקוון שהועברת לפאנל אינטרנטי מייצג. על השאלון השיבו 502 נשאלים המהווים מדגם שכבות פרופורציונאלי והסתברותי של האוכלוסייה הבוגרת בישראל (גילאי 18 ויותר). טעות הדגימה המרבית 3.7% בהתייחס לאומדנים השונים. להלן עיקרי הממצאים מתוך הסקר

  • שני שליש מהציבור (66%) גולשים באינטרנט יותר משעתיים ביום שלא לצרכי עבודה ונשים גולשות באינטרנט מעט יותר מגברים. לאתר פייסבוק השפעה ניכרת על הרגלי הגלישה באינטרנט, 70% מהנשאלים בעלי חשבון באתר פייסבוק גולשים יותר משעתיים ביום לעומת 52% מאלו שאין להם חשבון באתר.
  • כשליש מהציבור (27%) חווה פגיעה במהלך גלישה ברשת האינטרנט. כשליש מפגיעות אילו מתייחסות להטרדה מילולית וכ-10% מהנפגעים העידו כי הוטרדו מינית ברשת. שיעור הפגיעות גבוה יותר בקרב אילו שיש להם חשבון בפייסבוק.
  • כשליש מהנשאלים (33%) נקטו בפעולה מונעת בכדי להימנע מצפייה או חשיפה לתכנים לא רצויים.
  • כ-63% ציינו כי הם מעורבים בחיי ילדיהם ברשת האינטרנט. בעניין זה הנשים מדווחות על מעורבות בשיעור גבוה יותר מגברים, 69% מול 55% בלבד.
  • כ-80% מהנשאלים אינם יודעים לאן למי לפנות לקבלת סיוע במידה ויחוו פגיעה מהגלישה ברשת.  בנוסף, כ-88% תומכים או תומכים מאוד בהקמת גוף שיהווה כתובת לסיוע וייעוץ לגולשי אינטרנט שנפגעו.