חזרה לעמוד הקודם

קשישים וותיקים – פער דיגיטאלי

לאחרונה העלינו למאגר STS שתי סדרות העוסקות בשימוש באינטרנט של אוכלוסיות בוגרות. הסדרה הראשונה עוסקת בשימוש במחשב ובאינטרנט בקרב עולים וותיקים מאתיופיה בעוד השנייה מציעה מבט רחב על כלל האוכלוסייה המבוגרת בישראל (65+).

שימוש באינטרנט על ידי הדור הראשון של העולים מאתיופיה

הסדרה שימוש באינטרנט על ידי יוצאי אתיופיה הוותיקים מביאה את עיקרי המחקר "לאחר עשרים שנה בישראל: סקר יוצאי אתיופיה הוותיקים" שנערך במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל והמשרד לקליטת העלייה. המחקר מבוסס על ראיונות שנערכו עם 1,575 נשאלים המהווים מדגם מייצג של יוצאי אתיופיה הוותיקים, בגילאי 23 עד 65 שעלו לישראל בין השנים 1979 ל-1991. הסקר עסק במצבם החברתי, הכלכלי, המשפחתי והתעסוקתי של העולים והכיל שאלות על השימוש ברשת האינטרנט.

ככלל, שיעור יוצאי אתיופיה הוותיקים שיש ברשותם מחשב נמוך מבשאר האוכלוסייה (64% מיוצאי אתיופיה ביחס ל-71% מכלל האוכלוסייה) כמו גם בעלותם על חיבור לאינטרנט (57% מיוצאי אתיופיה ביחס ל-62% מכלל האוכלוסייה).

במחקר גם נתונים על המיומנויות הדיגיטאליות בקרב יוצאי אתיופיה. כשליש מיוצאי אתיופיה הוותיקים מעידים על עצמם שהם בעלי שליטה מצוינת/טובה מאוד (20%) או טובה (14%) בתוכנות של אופיס ובגלישה באינטרנט וכשליש מעריכים את מיומנויותיהם ברמה בינונית (20%) או נמוכה (11%) זאת בעוד כשליש דיווחו כי הם חסרי מיומנויות מחשב לחלוטין. בהמשך לכך נמצא במחקר כי 40% מיוצאי אתיופיה הבוגרים אינם משתמשים באינטרנט כלל. 

מבין אלו שכן משתמשים באינטרנט 88% עושים זאת בעיקר בעברית או רק בעברית ו-11% משתמשים ברשת רק באמהרית או בעיקר באמהרית. בנוסף כ-31% מיוצאי אתיופיה הבוגרים גולשים לאתרים העוסקים בנושאים הקשורים ליוצאי אתיופיה כל יום.

מה עושים סבא וסבתא באינטרנט?

הסדרה שימוש באינטרנט בקרב הגיל השלישי מציגה נתונים מתוך דוח "קשישים בישראל, שנתון סטיסטי 2011", של מכון מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל שנכתב בשיתוף עם ארגוני משאב ואשל. הדוח מרכז נתונים סטטיסטים אודות הגיל השלישי בישראל ממגון תחומים ובתוכם השימוש ברשת האינטרנט של קבוצת אוכלוסייה זאת.

מהדוח עולה כי השימוש באינטרנט בקרב קשישים נמוך מאשר השימוש בכלל האוכלוסייה. הדבר מתבטא כבר באפשרויות הגישה לרשת האינטרנט – בעוד באוכלוסייה הכללית יש ל-68.1% ממשקי הבית מנוי לאינטרנט, בקרב משקי בית בהם גרים קשישים יש רק ל-48% מנוי לאינטרנט.

בפועל רק 32.4% מבני ה-65 ומעלה השתמשו במחשב בשלושת החודשים שקדמו לראיון. מתוך אלו שהשתמשו נמצא כי 94.1% חיפשו מידע ברשת, 84% השתמשו בדואר אלקטרוני, 42.9% השתמשו בקבוצות דיון וצ'ט, 25.8% השתמשו בשרותי משרד ממשלתי ו-37.1% הורידו קבצים.

בני ה-65 ומעלה מציגים עמדה מורכבת כלפי רשת האינטרנט. 76% מסכימים או מסכימים מאוד עם העמדה שלפיה האינטרנט מאפשר שמירה על קשר עם חברים ו-82% מסכימים מאוד כי השימוש באינטרנט מהנה (אחוז דומה לזה שבקרב כלל האוכלוסייה). עם זאת, 40% מציבור זה מסכימים או מסכימים מאוד כי השימוש באינטרנט מסובך ו-27% מסכימים או מסכימים מאוד עם האמירה כי הגלישה באינטרנט היא בזבוז זמן.