חזרה לעמוד הקודם

סקר התאחדות הסטודנטים 2012

הורדה או צפיה בנתונים:

"סקר בקרב סטודנטים בנושאי רווחה" נערך על ידי התאחדות הסטודנטים בישראל לקראת שנת הלימודים תשע"ג. הסקר נערך בעזרת סקר אינטרנטי עם שאלון מובנה, בקרב מדגם של 5,111 משיבים המייצג מדגם של אוכלוסיית הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה והחברים באגודת הסטודנטים במוסד הלימודים בו הם לומדים (אשר בתורה חברה בהתאחדות הסטודנטים בישראל). טעות הדגימה ביחס לאומדנים השונים נאמדת ב-4% ברמת ביטחון של 95%. להלן ממצאים עיקריים מתוך הסקר הקשורים לשימוש באינטרנט – 

  •  מקור המידע העיקרי להתעדכנות בנושאים אקטואליים הינו האינטרנט (74% מהמשיבים) ולאחר מכן עיתונים יומיים (כ-10%) וטלוויזיה (7%).
  • מקור המידע העיקרי באמצעותו נוהגים הסטודנטים להתעדכן בהודעות מטעם אגודת הסטודנטים הינו דואר אלקטרוני (כ-43% מהמשיבים) ולאחר מכן אתר פייסבוק (16%), לא נוהגים להתעדכן (16%) והודעות מסרונים (8%).
  • רוב מוחלט של הסטודנטים בכלל המדגם (80%) אינם משתמשים באתר האינטרנט של התאחדות הסטודנטים הארצית