חזרה לעמוד הקודם

שימוש באינטרנט כמקור מידע פוליטי

המכון הישראלי לדמוקרטיה מפרסם בכל שנה, מאז 2003, את מדד הדמוקרטיה הישראלית. הדוח סוקר מצב הדמוקרטיה בישראל. בשנים האחרונות הדוח כולל מספר שאלות הנוגעות לשימוש באינטרנט בהקשר הפוליטי והאזרחי.

דוח 2011 מתבסס על סקרים שנבנו על ידי מרכז גוטמן לסקרים ובוצעו על ידי מכון דחף. הסקר התבסס על מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה הבוגרת וכלל 1,200 מרואיינים. 879 ראיונות נערכו בעברית, 180 ראיונות בערבית ו-141 ראיונות ברוסית, בהתאם לשפת האם של המרואיין. להלן ממצאים עיקריים מתוך הסקר הנוגעים לשימוש באינטרנט –

  • כלי התקשורת הינם מקור המידע העיקרי למתרחש בפוליטיקה. 37.6% מהנשאלים מסתמכם על הטלוויזיה כמקור מידע עיקרי, 24.5% על עיתונים ו-19.3% על האינטרנט.
  • בקרב האוכלוסייה הערבית האינטרנט נמצא כמקור המידע העיקרי השני בשכיחותו (עליו מסתמכים 23.3% מהנשאלים) לאחר הטלוויזיה (המשמשת 53.3% כמקור המידע המרכזי).
  • בקרב האוכלוסייה היהודית האינטרנט הינו האמצעי השלישי הכי נפוץ בקרב חילונים (כ-22.7% מהנשאלים) ומסורתיים (14.9%) והרביעי הכי נפוץ בקרב דתיים (14.1%) וחרדים (9.7%).
  • 23.5% מהנשאלים ציינו כי משקלם של בלוגים וקבוצות דיון מקוונת חשוב או חשוב מאוד בעת גיבוש דעה על נושאים פוליטיים. בקרב האוכלוסייה הערבית כ-42.8% מהנשאלים ציינו כי בלוגים וקבוצות דיון מקוונות די חשובים או חשובים מאוד בגיבוש העמדה שלהם על נושאים פוליטיים.
  • בכלל המדגם רק 2.8% ציינו את העמדה של בלוגים וקבוצות דיון כמקור המידע שהם מחשיבים ביותר בבואם לגבש דעה על נושא פוליטי (2.2% בציבור היהודי ו-6.1% בציבור הערבי).