חזרה לעמוד הקודם

תלונות צרכנים כנגד חברות אינטרנט

הורדה או צפיה בנתונים:

דו"ח פניות ציבור לשנת 2012 מציג סיכומי נתונים העולים מפניות שהתקבלו במשרד התקשורת בנושא החברות המספקות תשתית תקשורת בישראל.  בשנת 2012 התקבלו 14,760 פניות ציבור, שמהוות עלייה של כ-3.6% במספר הפניות ביחס לשנת 2011 (בה נרשמו 14,413 פניות). להלן נתוני מתוך הדוח – 

שיעור התלונות יחסית לגודלה של החברה
 ספק שירות \ תשתית תלונות ל-10,000 לקוחות \ מנויים
013 נטוויז'ן 10
012 סמייל 8
בזק בינלאומי 5
בזק (תשתית) 3
הוט טלקום (תשתית) 3
שיעורי התלונות המוצדקות 
ספק שירות \ תשתית תלונות מוצדקות שיעורן מסך התלונות שנבדקו גודל החברה בשוק חלקה בתלונות המוצדקות (בתחום השירות) היחס בין חלקה בתלונות המוצדקות לגודלה בשוק
014 בזק בינלאומי 33 32.67% 39.3% 8.3% 0.2
013 נטוויז'ן 164 51.41% 33% 41.2% 1.2
012 סמייל 201 70.52% 27.7% 50.5% 1.8
הוט טלקום (תשתית) 74 45.39% 40% 50% 1.25
בזק (תשתית) 74 52.11 60% 50% 0.83