חזרה לעמוד הקודם

חדשות טובות מהלמ"ס

בחודש שעבר התבשרנו על סקר חדש שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תחל להעביר לציבור בישראל – סקר מיומנויות. אנחנו במאגר STS מתרגשים במיוחד היות והסקר יגע באחד מהתחומים הקשים ביותר למדידה – אוריינוט דיגיטאלית (גם אם באופן עקיף).

מדובר בסקר בין-לאומי ומקיף ביותר, שיהווה את הסקר הרציני ביותר שנערך אי-פעם בנושא כישורי בוגרים באופן בין לאומי. הסקר מעריך את כישוריהם של אנשים בגילאי 16 עד 65 ומתמקד בכישורים שונים הנדרשים לאנשים בעידן המידע בכדי להשתתף באופן מוצלח בחיי הכלכלה והחברה. הסקר יועבר במקביל ב-30 מדינות (בעיקר מדינות ה-OECD) ויקיף למעלה מ-200 אלף נדגמים.

הסקר מודד את העניין, את העמדות ואת היכולת של אנשים בכל הקשור לשימוש באמצעי תקשורת מודרניים כדי לאתר, לנהל, להעריך, ליצור מידע ולהשתמש בו, ולתקשר עם אחרים בנושא. הסקר גם אוסף מידע אודות השימוש שעושים אנשים בכישורי מפתח בעבודה ומחוצה לה. הדבר החדשני ביותר בסקר זה היינו השימוש במחשבים למדידת המיומנויות השונות. בניגוד לסקרי עבר שבחנו את הנושא על ידי הצהרה והערכה עצמית של הנשאלים, הסקר הנוכחי כולל משימות ממוחשבות (או על גבי נייר) הבוחנות את יכולתם של המרואיינים להשתמש בטכנולוגיה.

הסקר מודד כישורים משלוש קטגוריות:

כישורי קריאה וכתיבה (literacy) – היכולת להבין מידע ממגוון סוגי טקסטים (מודעות, הוראות שימוש, ידיעות בעיתון וכו) ולהשתמש בהם לפתרון שאלות.

כישורים מתמטיים (numeracy) – היכולת להשתמש, ליישם, לפרש ולהעביר הלאה מידע ומושגים מתמטיים.

פתרון בעיות בסביבות עתירות טכנולוגיה (problem solving in technology-rich environments) – היכולת למצוא, להעריך מידע ממקורות שונים ולהשתמש בו לשם פתרון בעיות, כגון חיפוש ספר בספרייה, ניווט בתוך אתר רשת מאתגר או תיאום פגישה.

לשם השלמת הסקר הלמ"ס מתכננת לפנות ל- 4,500 נדגמים בשנת 2013 ול- 10,000 נדגמים בשנת 2014. הסקר יערך בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, משרד התמ"ת, משרד האוצר, בנק ישראל, המועצה להשכלה גבוהה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). לרשימה זאת ייעצו נציגים מהאקדמיה המכהנים גם בוועדת ההיגוי של הסקר (יו"ר ועדת ההיגוי – ד"ר עדו גל מאוניברסיטת חיפה).

לנו נשאר רק לחכות לפרסום התוצאות. בנתיים תוכלו לקרוא עוד על הנושא בלינקים הבאים: