חזרה לעמוד הקודם

ישראל משתפרת במדד ה-NRI

לאחרונה העלנו לאתר את הסדרה "NRI – מדד הפתיחות לשימוש בטכנולוגיות הרשת 2013" המביאה זאת השנה השלישית ממצאים מתוך מדד NRI. מדד NRI, או Networked Readiness Index , פותח על ידי קבוצת חוקרים מאוניברסיטת הרווארד ונבדק על ידי הפורום הכלכלי העולמי  משנת 2004. המדד מדרג את המדינות בעולם לפי יכולתן לנצל הזדמנויות הקשורות לטכנולוגיות מידע או במילים אחרות, היכולת של צרכנים, עסקים וממשלות לנצל את האפשרויות הגלומות באינטרנט.

המדד כולל שלושה מדדים מרכזיים: מדד הסביבה – מדד זה בוחן את הסביבה העסקית והרגולטורית הקשורה לטכנולוגיות מידע, מדד המוכנות – מדד הבוחן את מידת הפתיחות של בעלי עניין מרכזים (יחידים, עסקים והממשלות) להשתמש בטכנולוגיות מידע ומדד השימוש בפועל – הבוחן את השימוש בפועל של בעלי העניין המרכזיים.

במדד 2013 ישראל הגיעה למקום ה-15 (מתוך 144 מדינות). כפי שאפשר לראות מהטבלה המצורפת במדד הכללי חל שיפור מתמיד בשלוש השנים האחרונות. עם זאת, מבט מעמיק מגלה כי בתחומים מסוימים חלה האטה ואף התדרדרות בשנה האחרונה ביחס לתחומים אחרים המראים שיפור עקבי.

למשל, במדד הסביבתי ישראל מדורגת השנה במקום ה-23 ביחס למקום ה-24 לפני שנתיים.  אף שבסך הכל חל שיפור בדירוגה של ישראל בשנתיים האחרונות, הרי שמבט יותר מדוקדק חושף הידרדרות בדירוג זה בשנה האחרונה היות ובשנה שעברה דורגה ישראל  במקום ה-19 במדד הסביבתי. גם ביתר המדדים הסביבתיים חלה האטה, כאשר במדד הסביבה העסקית ישראל הידרדרה מהמקום ה-10 למקום ה-15 ובמדד הממשל והרגולציה נשארה ישראל במקום ה-28.

במדד השימוש ישראל דורגה השנה במקום ה-14, מיקום מכובד לכל הדעות, אף שמיקום זה מבטא התדרדרות של 2 מקומות משנה שעברה. התדרדרות זאת נובעת בעיקר מהתדרדרות במדד השימוש של יחידים מהמקום ה-15 בשנה שעברה למקום ה-28 השנה, זאת בזמן שחל שיפור במדד השימוש של הממשלה הנמצא במקום ה-20  (ביחס ל-24 בשנה שעברה) ומדד השימוש בפועל של עסקים דורג במקום ה-6 בעולם (ביחס למקום ה-7 בשנה שעברה). כמו כן במדד המוכנות ישראל עלתה למקום ה-22, זאת לאחר ששנה שעברה דורגה ישראל במקום ה-34 שהיווה התדרדרות של 7 מקומות מהשנה הקודמת. 

שנה \ קטגוריה 2011 2012 2013
דירוג עולמי 22 20 15
מדד סביבתי 24 19 23
סביבה עסקית 21 10 15
ממשל ורגולציה 36 28 28
מדד המוכנות 27 34 22
מדד השימוש 19 12 14
שימוש יחידים 20 15 28
שימוש ממשלה 28 24 20
שימוש עסקי 9 7 6

סך הכל אפשר להגיד שלמרות שהמגמה הכללית חיובית ביותר ישנם מספר תחומים הטעונים שיפור. אלה דורשים תשומת לב גבוהה יותר ממנסחי המדיניות, הממשלה והרגולטורים.