חזרה לעמוד הקודם

התנהגות גולשים בזמן החגים

דוח הועדה למדרוג האינטרנט מציג את תוצאות מערכת המדידה של חברת גמיוס. הדוח החודשי מורכב מדירוג האתרים החברים בוועדה ומידע נוסף העולה ממדגם מייצג של כ-30,000 פאנליסטים מכלל האוכלוסייה.

כחלק מניתוח הנתונים שעורכת הוועדה היא פרסמה בחודש אפריל השוואה בין צריכת מדיה בקטגוריות שונות בחודש שקדם לחג הפסח (פברואר 2013 ומרץ 2012), לבין צריכת המדיה של הגולש הישראלי לחודש החג (מרץ 2013 ואפריל 2012) בקטגוריות הנבדקות באתרים החברים בוועדה. להלן ממצאים עיקריים מתוך ההשוואה –

  • מהדוח עולה כי חלה עלייה במספר הגולשים בקטגוריות האוכל מהחודש שקדם לחג הפסח (755,128 במרץ 2012 ו-670,701 בפברואר 2013)  לחודש בו נחגג חג הפסח (777,224 באפריל 2012 ו-721,161 במרץ 2013).
  • עלייה דומה נרשמה בקטגוריית התיירות מהחודש שקדם לחג הפסח (442,990 במרץ 2012 ו-399,611 בפברואר 2013) לחודש בו נחגג חג הפסח (584,663 באפריל 2012 ו-519,250 במרץ 2013).
  • בקטגוריית הקניות נרשמה השנה עלייה מהחודש שקדם לחג הפסח (1,192,965 בפברואר 2013) לחודש בו נחגג חג הפסח (1,219,727 במרץ 2013).
  • בקטגוריית הבידור ניתן לראות בצורה מובהקת את הירידה הכללית בסך הגלישה באינטרנט במהלך תקופת החג, כפי שהיא משתקפת בקובץ הנתונים המלא שהוועדה מפרסמת החודש.