חזרה לעמוד הקודם

עמדות כלפי מחאה באינטרנט

הורדה או צפיה בנתונים:

המכון הישראלי לדמוקרטיה מפרסם בכל שנה, מאז 2003, את מדד הדמוקרטיה הישראלית. הדוח סוקר מצב הדמוקרטיה בישראל. בשנים האחרונות הדוח כולל מספר שאלות הנוגעות לשימוש באינטרנט בהקשר הפוליטי והאזרחי.

שאלון סקר מדד הדמוקרטיה  2012 הינו קצר מהשאלונים הקודמים וכלל 47 שאלות תוכן, מקצתן מרובות סעיפים ו־10 שאלות חברתיות־דמוגרפיות. הנתונים נאספו השנה על ידי מכון ב.י. ולוסיל כהן לסקרי דעת קהל, אוניברסיטת תל אביב. השאלון תורגם מראש לרוסית ולערבית והאוכלוסיות הדוברות שפות אלו נשאלו על ידי מראיינים דוברי השפות. להלן הממצאים העיקריים הנוגעים לשימוש באינטרנט –

  • כ-79.9% מהנשאלים בכלל האוכלוסייה מאמינים כי למחאה באינטרנט אפשרות להשפיע במידה כלשהי על מדיניות הממשלה ו-49.6% מאמינם כי למחאה זאת השפעה במידה רבה או במידה רבה מאוד.
  • בקרב שתי האוכלוסיות הערכת ההשפעה על מדיניות הממשלה הגבוהה ביותר היא דרך הצבעה לכנסת (61.9% בקרב האוכלוסייה היהודית ו-54.9% בקרב האוכלוסייה הערבית). בקרב האוכלוסייה היהודית המחאה באינטרנט נתפסת כדרך השנייה הכי אפקטיבית להשפיע על מדיניות הממשלה (כ-50% מאמינם כי למחאה זאת השפעה במידה רבה או במידה רבה מאוד) ורק לאחר מכן השתתפות בהפגנות (49.2%). זאת בעוד בקרב האוכלוסייה הערבית הסדר הפוך אך בהפרש קטן – ההשתתפות בהפגנות היא הדרך השנייה הכי מוערכת (כאשר 49.2% מאמינם כי למחאה זאת השפעה במידה רבה או במידה רבה מאוד) ולאחר מכן המחאה באינטרנט (48.1%).