חזרה לעמוד הקודם

נתונים מתקופת החגים (פסח)

עכשיו שפסח עבר והמצות נראות כזיכרון רחוק אפשר להתפנות להביט בנתוני האינטרנט מחג הפסח. בחודש האחרון העלנו למאגר STS שתי סדרות העוסקות בצרכנות (תוכן ומוצרים) בתקופות החגים, להלן סקירה קצרה שלהן.

פסח זה זמן לקניות?

הסדרה הרגלי קנייה מקוונת מביאה ממצאים מתוך סקר שהזמינה חברת ויזה אירופה לקראת חג הפסח. החברה עורכת כפעמיים בשנה סקר אינטרנטי העוסק בהרגלי הצריכה באינטרנט המקיפים כ-500 איש מהאוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל. הסקרים, הנערכים על ידי חברת המחקר נילסן, בוחנים את עמדת הציבור בישראל כלפי הקניות באינטרנט.

מהסקר עולה כי 85% ממחזיקי כרטיס אשראי קונים באינטרנט ומתוכם, 41% מתכוונים לקנות משהו בכרטיס האשראי שלהם באינטרנט עבור עצמם או עבור בן משפחה לחג הפסח. עוד עולה מהדו"ח כי 59% ממחזיקי כרטיס אשראי עורכים קניות של מוצרים או מבצעים תשלומים על שירותים באינטרנט בתדירות של פעם ברבעון או בתכיפות גבוהה יותר.

עוד נמצא בסקר כי מחצית מהקונים רוכשים בעיקר מאתרים בארץ, כרבע בעיקר מאתרים בחו"ל ורבע נוסף בארץ ובחו"ל במידה שווה.  כפי שאפשר לצפות, כאשר נשאלו מדוע בוחרים הנשאלים לבצע קניות באינטרנט הם ציינו כי ניתן לבצע רכישות מהבית (60%), המחירים זולים יותר (59%), ניתן לרכוש מוצרים שאין בחנויות בארץ (39%) ו\או כי קיים מגוון גדול יותר (35%). 

גולשים יותר בקניות ותיירות, מי נשאר לצפות בבידור?

הנתונים מהסדרה התנהגות גולשים בזמן החגים מציגה תמונת מצב מעט שונה. כחלק מניתוח הנתונים שעורכת הוועדה היא פרסמה בחודש אפריל השוואה בין צריכת מדיה בקטגוריות שונות בחודש שקדם לחג הפסח (פברואר 2013 ומרץ 2012), לבין צריכת המדיה של הגולש הישראלי לחודש החג (מרץ 2013 ואפריל 2012) בקטגוריות הנבדקות באתרים החברים בוועדה. מכאן שהנתונים שלה מבוססים על גלישה בפועל אך רק באתרי הוועדה ולכן לא מאפשרים להסיק על קניות באתרים בין לאומיים.

מהדוח עולה תמונה מורכבת אודות הרגלי הגלישה באתרים ישראלים. בקטגוריות האוכל וקטגוריית התיירות חלה עלייה בכמות הגולשים בין החודש שקדם לחג הפסח לחודש בו חל החג בשנים 2012 ו-2013 אך חלה ירידה בכמות הגולשים בכלל בין 2012 ל-2013.

עם זאת נצפתה מגמת ירידה בקטגוריית הבידור בין החודש שקדם לחג לבין החודש בו חל החג בשנת 2012 ובשנת 2013. בנוסף בקטגוריה זאת נמצאה ירידה כללית בין כמות הגולשים בשנת 2012 לשנת 2013 (מכ-2.055 מיליון גולשים לכ-1.788 מיליון גולשים בממוצע בין שני החודשים).

בניגוד לכל אלו, קטגוריות הקניות הציגה עלייה בכמות הגולשים בין השנים 2012 ל-2013 (מכ-1.1 מיליון גולשים בשנת 2012 לכ-1.205 מיליון גולשים בממוצע בין החודשים)  כמו גם עלייה בין החודש שקדם לחג לחודש בו חל החג בשנת 2013 (בניגוד לשנת 2012 שם חלה ירידה בכמות הגולשים בחודש החג).

קצת קשה לפענח את המשמעות של נתונים אלו ללא מידע נוסף. אבל נראה כי ניתן להניח כי בכל הקשור לקניות באינטרנט חלה עלייה בעניין ובשימוש בקרב גולשי האינטרנט בישראל