חזרה לעמוד הקודם

סעיפים מתקציב המדינה הנוגעים לשירותי אינטרנט

הורדה או צפיה בנתונים:

התקציב הפתוח הינו פרוייקט של הסדנה לידע ציבורי שנועד  להנגיש את נתוני תקציב מדינת ישראל לציבור הרחב. באתר ניתן לקבל נתונים על תכנון וביצוע סעיפי תקציב  החל משנת 1992, כולל תקציבים הקשורים לתחום האינטרנט. להלן נתונים לדוגמה הנוגעים להקצאת תקציבים לפיתוח שירותי רשת-

  • בשנת 2012 תקציב האינטרנט והדואר האלקטרוני של הכנסת עמד על 1,590,000 ₪ שהם 4% מתקציב השירותים המקצועיים של הכנסת. זאת בזמן שבשנת 2011 הוקצו 850,000 ₪ מתקציב הכנסת, המהווים 2% מתקציב השירותים המקצועיים של הכנסת, לסעיף "אינטרנט ודואר אלקטרוני". בפועל נעשה שימוש בכ-₪826,000 בשנת 2012 וב-505,000 ₪ בשנת 2011.
  • בשנת 2012 תקציב התקשוב לייצוג המדינה בחו"ל על ידי משרד החוץ עמד על 62,008,000 שהם 4% מתקציב ייצוג המדינה בחו"ל.