חזרה לעמוד הקודם

בקשות לקבלת מידע מגופים ממשלתיים – גוגל

דוח השקיפות של חברת גוגל הינו דוח דינאמי המציג מידע אודות נושאים שונים הקשורים לשרותי גוגל. הדו"ח מכיל נתונים אודות תעבורת הרשת לשירותי גוגל, בקשות להסרת תוכן, בקשות מידע של ממשלות וגלישה בטוחה.

בדו"ח ניתן למצוא מידע על מספר הבקשות שהוגשו על ידי ממשלות לקבלת מידע על משתמשים והיענות חברת גוגל לבקשות אלו. להלן עיקרי ממצאים כפי שאלו אוחזרו מתוך הדוח בתאריך 30/6/2013 –

תקופת הדיווח

בקשות לנתוני משתמשים 

משתמשים/ חשבונות 

אחוז הבקשות בהן הופקו נתונים

יולי עד דצמבר 2012

56

66

59%

ינואר עד יוני 2012

55

55

60%

יולי עד דצמבר 2011

51

79

61%

ינואר עד יוני 2011

60

67

60%

יולי עד דצמבר 2010

54

76%

ינואר עד יוני 2010

30

יולי עד דצמבר 2009

30