חזרה לעמוד הקודם

סדרות חדשות- ענייני כספים

לאחרונה הוספנו למאגר STS שתי סדרות חדשות המציגות סטטיסטיקת על נושאים כלכליים. הסדרה הראשונה נוגעת בגיוס כספים של חברות אינטרנט בעוד הסדרה השנייה עוסקת בהוצאות הקשורות לאינטרנט של מדינת ישראל.

האינטרנט עוזר לנו לפקח על תקציב המדינה

הסדנא לידע ציבורי הינה עמותה, שכפי שניתן לצפות משמה, עוסקת באיסוף, פתיחה והנגשה של מידע ציבורי וידע אזרחי. באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, קוד פתוח, פעילים ושליחי ציבור פועלת הסדנא ל"שחרור" המידע הציבורי ולתמיכה במערכות עיון, ניתוח ולמידה שיפיקו ידע ציבורי.

הסדרה סעיפים מתקציב המדינה הנוגעים לשירותי אינטרנט מביאה נתונים אודות הוצאות הממשלה על שרותי אינטרנט. הנתונים מגיעים מ-"התקציב הפתוח" שהינו פרויקט  שנועד  להנגיש את נתוני תקציב מדינת ישראל לציבור הרחב. באתר ניתן לקבל נתונים על תכנון וביצוע סעיפי תקציב  החל משנת 1992, כולל תקציבים הקשורים לתחום האינטרנט. 

דוגמה לנתון כזה אפשר למצוא בתקציב האינטרנט והדואר האלקטרוני של הכנסת שבשנת 2012 עמד על 1,590,000 ₪ (שהם 4% מתקציב השירותים המקצועיים של הכנסת). זאת בזמן שבשנת 2011 הוקצו לנושא זה "רק" 850,000 ₪ מתקציב הכנסת, המהווים 2% מתקציב השירותים המקצועיים של הכנסת. האתר גם מציג מידע על השימוש בפועל בסעיפי התקציב. בפועל נעשה שימוש בכ-₪826,000 בשנת 2012 וב-505,000 ₪ בשנת 2011.

חמישית מהכסף המגויס בהייטק נועד לחברות אינטרנט

הסדרה גיוס הון בקרב חברות אינטרנט מביאה ממצאים מתוך דוח "עושים עסקים בישראל"(Doing Business in Israel 2013)  הסוקר את מצב העסקים והמשק בישראל.

הדוח נועד לתת מידע תמציתי ומועיל לחברות ואנשים המשתפים פעולה או משקיעים בחברות ישראליות. כחלק מהסקירה הרחבה שהדוח מספק אודות המשק הישראלי נוגע הדוח בתעשיית ההייטק בכלל וחברות המפתחות שירותי אינטרנט בפרט.

מהדוח עולה כי חברות האינטרנט היו אחראיות ל-18% עד 22% מההון שגוייס על ידי חברות היי-טק בין השנים 2010 ל-2012. לשם השוואה בשנים 2007 עד 2009 גייס מגזר זה כ-13% עד 15% מההון שגויס להשקעות במגזר ההיי-טק. כותבי הדוח מעריכים כי בשנת 2012 חברות מתחום האינטרנט גייסו כ-404 מיליון דולר, כ-21% מכלל גיוסי ההשקעות בתחום ההיי-טק.