חזרה לעמוד הקודם

עבירות מחשב בישראל

אגף התכנון והארגון מרכז את עבודת המטה והתכנון של משטרת ישראל, בהיבט אסטרטגי, ארגוני ומשאבי, לטווח הזמן המיידי ולטווח הארוך יותר. במסגרת אגף זה פועל מדור מחקר וסטטיסטיקה המפיק דוחות נתונים וביניהם את השנתון הסטטיסטי של המשטרה. השנתון מרכז נתונים סטטיסטים שונים אודות פעילות המשטרה הכוללים גם את שיעורי הפשיעה בישראל.

במסגרת נתונים אלו ניתן למצוא גם נתונים אודות עבירות המחשב. עברות המחשב הינן עברות הכוללות שיבוש או הפרעה למחשב, לחומר מחשב, יצירת מידע כוזב או פלט משובש, חדירה לחומר מחשב שלא כדין, חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה. מפאת השימוש הנרחב באינטרנט בימים אלו רוב עבירות המחשב עושות שימוש ברשת האינטרנט. להלן ממצאים עיקריים מתוך דוח המשטרה לשנת 2012 –

  • בשנת 2012 נפתחו 724 תיקים בנושא עבירות מחשב. זוהי ירידה של 17% מהשנה הקודמת (אז נפתחו 869 תיקי חקירה).
  • 53% מעבירות המחשב נוגעות לחדירה לחומרי מחשב, 21% לחדירה למחשב כדי לעבור עבירה אחרת, 13% נוגעות להעברת מידע כוזב במחשב ו-8% למחיקה או שינוי חומר על גבי מחשב. רק אחוז מהעבירות נגעו להעברת נגיף מחשב (וירוס או נוזקה).