חזרה לעמוד הקודם

בקשות לקבלת מידע מגופים ממשלתיים – מיקרוסופט

חברת מיקרוסופט שחררה השנה בפעם הראשונה דוח החושף את היקף בקשות המידע הממשלתיות. הדוח מתייחס לבקשות בדבר נתוני משתמשים שהוגשו על ידי רשויות אכיפת החוק ברחבי העולם.

במסגרת הדוח מספקת מיקרוסופט מידע אודות מספר הבקשות, מספר המשתמשים שנכללו בבקשות, אחוז הבקשות בהן הועבר מידע גולשים, אחוז הבקשות בהן הועבר רק מידע פעילות (ללא תוכן), בקשות עליהן לא נמצא כל מידע ובקשות שלא עמדו בדרישות החוקיות. בנוסף הדוח מבדיל בין שירותי מיקרוסופט ושרותי סקייפ. להלן הממצאים העיקריים הנוגעים לישראל מתוך הדוח –

  • בשנת 2012 רשויות אכיפת החוק בישראל הגישו 54 בקשות לקבלת מידע גולשים מחברת מיקרוסופט. הבקשות התייחסו ל-141 חשבונות משתמשים.
  • מיקרוסופט נענתה ל-46 בקשות (כ-85.2%) והעבירה לרשויות נתוני מנויים ועסקאות, אך לא תוכן גולשים. ב-8 המקרים הנותרים החברה לא מצאה מידע רלוונטי במאגרי החברה.
  • מיקרוסופט גם קיבלה 4 בקשות הנוגעות לנתוני גולשים בשרות סקייפ שכללו בקשות למידע על 14 חשבונות משתמשים. החברה לא נענתה בחיוב לאף אחת מבקשות המידע אך אין פירוט בנידון (פירוט הסירובים בשרות סקייפ אינו כולל את חודשי ינואר עד יוני).