חזרה לעמוד הקודם

עמדות בנושא מידע אישי

הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (הפועלת תחת משרד המשפטים) ערכה סקר בנושא הגנת המידע האישי בישראל ומודעות הציבור לנושא. הסקר בוצע ע"י מכון "שילוב – MillwardBrown" ובמסגרתו רואיינו 529 נשאלים במדגם כלל ארצי מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל. להלן ממצאים עיקריים מהמחקר –

  • 70% מהנשאלים סברו כי המידע האישי בישראל אינו מוגן כראוי.
  • רוב הנשאלים (79%) סברו שמודעות הציבור לתחום ההגנה על מידע אישי נמוכה.
  • 81% מהנשאלים סברו כי נדרשת הסכמתם בכדי לעשות שימוש במידע אודותיהם.
  • 76% מהנשאלים סברו כי החוק בישראל מאפשר להם לתבוע בהליך משפטי פיצויים בשל הפרת חוק הגנת הפרטיות.
  • 69% מהנשאלים הביעו דאגה מהשארת מידע אישי באינטרנט.
  • רק 22% מהנשאלים סברו כי העברת מידע על ידם באמצעות האינטרנט בטוחה יחסית, 70% סברו כי היא אינה.
  • רק 8% מהנשאלים דיווחו כי הם בודקים תמיד מהי מדיניות שמירת הפרטיות של האתרים אליהם גלשו, 18% בדקו בדרך כלל, 20% בדקו לעיתים רחוקות ו-42% לא בדקו מעולם.
  • 57% מהנשאלים  שמעו על כלים/ טכנולוגיות המגבילים או מונעים איסוף מידע מהמחשב האישי ע"י גורמים זרים. כמחצית מהם (35%) השתמשו בכלים אלו בשלב כלשהו.