חזרה לעמוד הקודם

סדרות חדשות – הגנה על מידע ועברות מחשב

אנחנו במאגר STS העלנו לאחרונה נתונים סטטיסטיים שהגיעו משתי רשויות ממשלתיות העוסקות בהגנה עלינו, האזרחים.

למי אכפת מה יקרה עם המידע האישי באינטרנט?

להרבה מאתנו מסתבר, כך לפי הסדרה עמדות בנושא מידע אישי המציגה מחקר של הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (הפועלת תחת משרד המשפטים). בעזרת סקר שערכה הרשות בשנת 2009  ע"י מכון "שילוב MillwardBrown"במסגרתו רואיינו 529 נשאלים בחנה הרשות את עמדות הציבור לגבי הגנה על המידע האישי שלו.

מהמחקר עלה כי 70% מהנשאלים האמינו כי המידע האישי בישראל אינו מוגן כראוי ואחוז גבוה יותר סבר (79%) שמודעות הציבור לתחום ההגנה על מידע אישי נמוכה. הנשאלים בסקר האמינו כי המצב החוקי בישראל מגן עליהם. 81%  מהנשאלים סברו כי נדרשת הסכמתם בכדי לעשות שימוש במידע אודותיהם ו-76% מהנשאלים סברו כי החוק בישראל מאפשר להם לתבוע בהליך משפטי פיצויים בשל הפרת חוק הגנת הפרטיות.

בתחום הספציפי של האינטרנט ביטאו 69% מהנשאלים דאגה מהשארת מידע אישי באינטרנט ורק 22% מהנשאלים הרגישו כי העברת מידע באינטרנט בטוחה בעוד 70% סברו כי היא אינה. למרות עמדות אלו פחות מ-60% מהנשאלים בדקו את מדיניות הפרטיות באתרים אליהם גלשו. הצד החיובי בסקר זה הינו כי כבר בסוף שנת 2009 57% מהנשאלים  שמעו על כלים/ טכנולוגיות המגבילים או מונעים איסוף מידע מהמחשב האישי וכמחצית מהם (35%) השתמשו בכלים אלו בשלב כלשהו.

שוטרים וגנבים – גם באינטרנט

הסדרה עבירות מחשב בישראל מציגה סיכומים מתוך הדוח השנתי של משטרת ישראל. הדוח מופק על ידי מדור מחקר וסטטיסטיקה והוא מרכז נתונים סטטיסטים שונים אודות פעילות המשטרה וביניהם גם סטטיסטיקות פשיעה. אחת מקטגוריית הפשיעה בדוח היא עבירות מחשב.

נכון, עבירות מחשב אינן עבירות אינטרנט אך מבט על סוגי העבירות (שיבוש או הפרעה למחשב, לחומר מחשב, יצירת מידע כוזב או פלט משובש, חדירה לחומר מחשב שלא כדין, חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה) מגלה כי בכדי לבצע הרבה מהן דרוש חיבור אינטרנט.

מדוח המשטרה לשנת 2012 עולה כי בשנת 2012 נפתחו 724 תיקים בנושא עבירות מחשב. זוהי ירידה של 17% מהשנה הקודמת (אז נפתחו 869 תיקי חקירה). בנוסף הדוח מציין כי 53% מעבירות המחשב נוגעות לחדירה לחומרי מחשב, 21% לחדירה למחשב כדי לעבור עבירה אחרת, 13% נוגעות להעברת מידע כוזב במחשב ו-8% למחיקה או שינוי חומר על גבי מחשב. רק אחוז מהעבירות נגעו להעברת נגיף מחשב (וירוס או נוזקה).

תצוגה גראפית של ההתפלגות המתוארת מעלה