חזרה לעמוד הקודם

יחס הציבור לעבירות מחשב

הורדה או צפיה בנתונים:

מחקר "איומים ותופעות עבריינות המטרידים את הציבור בישראל" מופיע במסגרת דוח "העיקר במחקר 2011 – 2010" של משטרת ישראל. המחקר שנערך על ידי מיכל דיין -בן זקרי בחן תופעות העבריינות המטרידות ביותר את הציבור בישראל. המחקר מתבסס על סקר שנערך בקרב 1,000 מרואיינים בני 18 ומעלה, המהווים מדגם ארצי מייצג של תושבי ישראל (800 במגזר היהודי ו-200 ראיונות במגזר הערבי).

במחקר  נמצא כי רוב הציבור (מעל 75%) מוטרד מעבירות ביטחון (ירי רקטות, פיגועים) ועבירות כנגד הציבור (עבירות תנועה, עברות אלימות). עבירות המבוצעות כנגד פרטים דווחו כמטרידות על ידי אחוז קטן יותר באוכלוסייה. בעוד עבירות רכוש הטרידו כ-61% מהנשאלים עבירות מחשב הטרידו כ-50% מהנשאלים.

רמת ההטרדה של עבירות מחשב נמצאה כמטרידה באופן שווה (50%) את כל המגזרים (המגזר היהודי, עולים חדשים והמגזר הערבי) אך הן מדורגות במיקום נמוך ביחס לעבירות אחרות.