חזרה לעמוד הקודם

מדדי תעבורת אינטרנט לרבעון השני של 2013

הדוח הרבעוני של Akamai מציג ממצאים אודות מהירויות החיבור לרשת ברחבי העולם. הדוח הנוכחי מסכם את הרבע השלישי של שנת 2013 ומביא נתונים ומדדים מעודכנים. להלן ממצאים עיקריים מהדוח הנוגעים לישראל-

  • בדירוג מהירות החיבור הכללית דורגה ישראל במקום ה-20 (ירידה של מקום מהרבעון הקודם)  עם שיפור של 6.1% במהירות מהרבעון הקודם.
  • מהירות השיא הממוצעות שנמדדו בישראל ברבעון האחרון גדלה ב-6.4% ברבעון האחרון (ל-40.1 Mbps) ו-53% מהתקופה המקבילה בשנה שעברה. שיפורים אלו מדרגים את ישראל במדד זה במקום ה-8 בעולם. מדד מהירויות השיא מסמן את היכולת של התשתית להעביר נתונים ובניגוד למדידת אחרות מחשיב בתוכו את מהירות העברת הנתונים גם בעת שימוש באמצעי עזר כמו Cashing.
  • בקרב משתמשי האינטרנט הישראלים לכ-17% מהירות חיבור ממוצעת הגבוה מ-10 Mbps וישראל נמצאת במקום ה-22 בדירוג העולמי בפס רחב (שיפור של 3 מקומות מהרבעון הקודם). במדד זה נרשם גידול של 40% מהרבעון הקודם וגידול של 178% מהרבעון המקביל בשנה שעברה.
  • לכ-74% ממשתמשי האינטרנט בישראל מהירות חיבור ממוצעת הגבוה מ-4 Mbps וישראל מדורגת במדד זה במקום ה-17 בעולם. אף שהשינוי השנתי במדד זה עמד על 62% הרי שהשינוי מהרבעון הקודם נאמד ב-0.8% בלבד.

לדוחות קודמים ראו סדרות נוספות מ-Akamai