חזרה לעמוד הקודם

דירוג של מוסדות אקדמאים לפי נוכחות ברשת

דירוג webomatrics נוצר בניסיון לקדם פרסום מאמרים אקדמאים ברשת האינטרנט כמו גם תמיכה בגישה חופשית לידע. בשונה מדירוגי אוניברסיטאות אחרים המתמקדים רק בפרסומים אקדמאים הדירוג של webometrics משלב אינדיקטורים נוספים בכדי לבטא פעילות של מרצים וחוקרים על גבי רשת האינטרנט. הדירוג שונה בשנה האחרונה וכעת מורכב מהמדדים הבאים

  • נוכחות ברשת (Presence)- מספר העמודים המתארחים על שם המתחם של המוסד האקדמאי.
  • השפעה (Impact) – איכות התוכן באתר האוניברסיטה. מדד זה נבדק על ידי ספירת כמות הלינקים לאתרי האוניברסיטה מאתרים אקדמאים אחרים תוך מתן משקל כבד יותר ללינקים המגיעים ממוסדות המדורגים גבוהה יותר.
  • פתיחות (Openness) – כמות קבצי  pdf,ps,eps, doc, docx, ppt, pptx שנמצאו באתרי האונירבסיטה כמדד להנגשה של חומרי מחקר ולימוד.
  • הצטיינות (Excellence) – מספר המאמרים מן האוניברסיטה הנכללים בקרב העשירון העליון של המחקרים המצוטטים ביותר באותו תחום.

הדירוג כולל 34 מוסדות אקדמאים מישראל ו-20,372 מוסדות אקדמאים ברחבי העולם. להלן 10 המוסדות הישראלים המובילים –

    מיקום בדירוג העולמי לפי
מיקום בדרוג העולמי מרכז אקדמאי נוכחות ברשת השפעה פתיחות הצטיינות
197 אוניברסיטת תל אביב 41 356 153 128
234 האוניברסיטה העברית בירושלים 18 385 270 187
311 הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל 21 619 68 229
353 מכון ויצמן למדע 65 663 448 253
446 אוניברסיטת חיפה 715 476 437 605
541 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 635 988 246 373
725 אוניברסיטת בר-אילן 619 1257 561 531
1709 המרכז הבינתחומי הרצליה 4389 1950 1814 2122
2004 האוניברסיטה הפתוחה 3717 3066 2911 1767
2478 מכללת אורנים 3200 1087 2899 5080