חזרה לעמוד הקודם

שימוש בדואר אלקטרוני בין רופאים לחולים – צד הרופאים

המחקר "Providing cell phone numbers and email addresses to Patients: the physician's perspective."  נערך על ידי ד"ר רוני פלג, תמר פרויד וד"ר אנגליקה אבדלימוב. המחקר התמקד בעמדות רופאים כלפי שימוש במכשירים סלולאריים ודואר אלקטרוני במסגרת התקשורת בין רופא וחולה. המחקר הקיף 120 רופאים מטפלים העובדים עם קופת בריאות כללית במחוז הנגב. הנחקרים מילאו שאלונים בכתב במסגרת סמינרים מקצועיים שנערכו במהלך 2008.
להלן ממצאים עיקריים מתוך המחקר –

  • 57.7% מהרופאים לא נתנו למטופלים את מספר הטלפון שלהם ו-37.1% נתנו את מספר הטלפון שלהם למספר מצומצם של מטופלים.
  • 56.6% מהרופאים מוכנים לתת למטופליהם את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם ו-45.8% מהרופאים העידו כי הם נותנים לאחוז קטן מהמטופלים את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם.
  • מתוך הרופאים שהיו מוכנים לתת את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם 79.4% האמינו כי האפשרות לתקשר באמצעות דוא"ל נותנת למטופלים הרגשת ביטחון גם אם הם לא ישתמשו באמצעי זה. 54.7% מתוכם האמינו כי תקשורת זאת יכולה להוריד את מספר הביקורים המיותרים לשירותי החירום.
  • מבין הסיבות בגינן מסרבים רופאים לתת למטופלים את כתובת הדוא"ל נמנו חשש שתקשורת זאת תמנע בדיקות פיזיות ועלולה ליצור טעויות בטיפול (65.3% מהרופאים המסרבים), העדפת תקשורת זאת על חשבון פנייה לשירותי חירום (58.5%) וכי תקשורת זאת יכולה ליצור אי הבנות וסכנת תביעה בעקבות רשלנות (56.8%).