חזרה לעמוד הקודם

דוח ממשל זמין 2013

דו"ח ממשל זמין הינו פרויקט ממשלתי המודד ומקדם את השימוש של משרדי ממשלה ורשויות בטכנולוגיות מידע. הדו"ח לשנת 2013 מציג מגוון מדדים הבוחנים אספקטים שונים של ממשל אלקטרוני ומקיף 41 משרדי ממשלה. בדוח אפשר למצוא דירוג של אתרי הממשלה  לפי רמת השימוש בטפסים מקוונים, תשלומים מקוונים, שירותים מקוונים, שימוש ברשתות חברתיות לשמירת קשר עם הציבור, הצגת תוכן חובה, מבחני נגישות (כולל תמיכה בדפדפנים) ועוד.

את משרדי הממשלה מחלק הדוח לשתי קטגוריות, שירות ומנהל ומטה, הנבדלות באופן חישוב הניקוד שלהן ובמרכזיות שירות האזרח בפעילותם. להלן חמשת המשרדים המובילים בכל אחת מהקטגוריות –

שם

ציון סופי

שיתוף

ציון במבחן נגישות

נגישות לדפדפנים

תוכן חובה

תשלומים

מקוונים

טפסים

מקוונים

קטגוריית שירות

משרד החינוך

83.56 15 4.11 4.2 14.81 14 11.17

משרד הכלכלה

82.2 15 3.02 6 15 12.92 7.32

המשרד לקליטת העלייה

80.91 15 3.74 6 15 7 14.54

המוסד לביטוח לאומי

72.28 9 4 6 14.63 14 4.91

משרד הבריאות

70.99 6 3.26 6 15 12.96 7.69

טגוריית מנהל ומטה

הרשות לניירות ערך

93.9 15 3.9 6 20 10 14.68

המשרד לבטחון פנים

81.91 10.5 3.74 6 20 10 7.59

המשרד לבטחון פנים

81.2 15 3.63 6 20 3.89 5.03
משרד האוצר 79.52 9 3.01 4.2 19.5 10 11.16

המרכז למיפוי ישראל

74.28 15 4.18 6 19.5 0.5 7.2