חזרה לעמוד הקודם

סדרות חדשות – חיפוש מידע רפואי ברשת האינטרנט

לאחרונה העלינו למאגר STS שתי סדרות העוסקות בשימוש ברשת האינטרנט לחיפוש מידע רפואי. הסדרה הראשונה מציגה מחקר אודות הרגלי חיפוש המידע הרפואי של בני נוער בזמן שהסדרה השנייה בוחנת את האתרים אליהם הגיעו אותם בני נוער.

החדשות הטובות – בני נוער משתמשים באינטרנט בכדי ללמוד על נושאי בריאות

הסדרה חיפוש מידע רפואי באינטרנט על ידי בני נוער מביאה מחקר בשם   "Online Health Information Seeking Among Jewish and Arab Adolescents in Israel: Results From a National School Survey" שנערך על ידי ד"ר יהודה נוימרק, ד"ר סוארז לופז סורה ועוד במטרה לבחון עמדותיהם והתנהגותם של בני נוער בבואם לחפש מידע רפואי ברשת האינטרנט.

במחקר השתתפו 7,028 תלמידים (יהודים וערבים) בכיתות ז עד י"ב  מ-158 בתי ספר שהיווי מדגם מייצג של אוכלוסיית התלמידים בישראל. התלמידים נשאלו על צריכת מידע בנושאי בריאות בעבר, אופי המידע אותו חיפשו וכיצד חיפשו מידע זה.

מהמחקר עולה כי כ-63% מהתלמידים הערבים ו-48% מהתלמידים היהודים חיפשו מידע רפואי ברשת בשנה שלפני הסקר (52.1% מהתלמידים סה"כ). לפי התלמידים בסקר הנושא הבריאותי הנפוץ ביותר עליו הם חיפשו מידע היה כושר גופני (67% עד 81%) אך נמצאה גם פופולאריות רבה למידע אודות תזונה, דיאטה והפרעות אכילה (נפוץ יותר אצל בנות) כמו גם חיפוש מידע אודות אמצעי מניעה, נזקי אלכוהול, סיגריות וסמים ( שהיה נפוץ יותר בקרב בנים). ככלל ניתן להגיד כי תלמידים ותלמידות מהמגזר הערבי חיפשו יותר מידע בנושאי בריאות מאשר מקביליהם במגזר היהודי (למעט מידע בנושא סיגריות, אלכוהול, סמים ואמצעי מניעה).

לבסוף נשאלת השאלה האם בני הנוער נותנים אמון במידע שהם מצאו ברשת? נראה שכן. כ-62.9% הביעו אמון גבוהה במידע רפואי שנמצא ברשת, 50.1% הביעו אמון בינוני ו-27.2% הביעו אמון נמוך במידע זה.

החדשות הרעות – המידע לא תמיד מדויק

הסדרה איכות המידע הרפואי באינטרנט העברי מציגה את המחקר "Quality of online health information about oral contraceptives from Hebrew-language websites" נערך בבית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית  ומהווה מחקר עוקב למחקר הקודם. המחקר בחן את איכות המידע הרפואי באתרי אינטרנט המובילים בנושא הבריאות בישראל על ידי זיהוי האתרים המרכזיים בהם דיווחו בני נוער כי מצאו מידע רפואי.

במסגרת המחקר בחנו החוקרים 29 אתרים מרכזיים בתחום ובניהם אתרי קופות החולים, פורטל בריאות, אתרי מידע על אמצעי מניעה ואתרים מסחריים. החוקרים בחנו בכל אתר את איכות המידע באתר על ידי בחינת המדור העוסק באמצעי מניעה אוראליים. במסגרת הבדיקה נבחנה אמינות האתר על ידי שימוש במדדHONcode (ר"ת The Health on the Net Foundation Code of Conduct) והשימושיות שלו על ידי בדיקת מדד "website Evaluation checklist" של אוניברסיטת מישיגן.

במחקר נמצא כי האתרים בעברית קיבלו ציון של 50.9% במדדי הדיוק והיקף המידע בהם. ציון זה הינו תוצר של מידע חלקי או לא מדויק שהופיע ברבים מהאתרים במחקר בנושא של מניעת הריון על ידי שימוש באמצעים אורליים (גלולות למניעת הריון).

הציון הממוצע במדד האמינות היה גבוה ויותר עמד על 70.6% כאשר לרוב אתרי הבריאות לא סיפקו מידע על מימון המחקר או האתר, מידע על הכותב, תאריך יצירת \ עריכת הרשומה ו\או הפניות חיצוניות התומכים בכתוב.