חזרה לעמוד הקודם

שימוש ברשת על ידי חרדים יוצאי מסלול שח"ר

דוח ההערכה שנערך במשרד התמ"ת בנושא "גברים חרדים בשירות צבאי טכנולוגי" בחן את השתלבות בוגרי מסלולי שח"ר בשוק העבודה. מסלול שח"ר הינו מסלול צבאי מיוחד המיועד לעזור לגברים חרדים לרכוש מקצוע טכנולוגי באמצעות שילובם בצה"ל. המחקר בחן את מידת תרומתם של מסלולי שח"ר להשתלבותם של בוגרי השירות מהמגזר החרדי בשוק העבודה, במסגרות לימוד מקצועיות וגבוהות ושימוש בטכנולוגיה.

במחקר השתתפו 170 משיבים מבין הבוגרים של שני מחזורי הגיוס הראשונים במסלול זה אשר שרתו בשנים 2007 – 2009. הנשאלים מילאו שאלוני הערכה מובנים שהכילו שאלות אודות מצבם האישי \ משפחתי, השירות הצבאי, השתלבות בשוק העבודה, פיתוח מקצועי ועוד. להלן ממצאים עיקריים מתוך המחקר –

  • לשני שליש מהבוגרים יש בבית מחשב עם חיבור לאינטרנט
  • כשני שליש מהבוגרים (כ-67%) טענו שהם משתמשים באינטרנט בביתם, זאת ביחס ל-54% במגזר החרדי הכללי (על פי הסקר החברתי 2010).
  • כ-14.1% מבוגרי המסלול שעבדו בעת עריכת הסקר מצאו את מקום עבודתם הנוכחי באמצעות האינטרנט. זוהי הדרך השנייה הכי נפוצה למציאת עבודה לאחר העזרות במכרים או קרובי משפחה (כ-44% מהנשאלים) .