חזרה לעמוד הקודם

סדרות חדשות – אקדמיה והשתלבות בשוק העבודה

 בפוסט הנוכחי נציג שתי סדרות שעלו לאחרונה למאגר – הראשונה מציגה דירוג חדש של מוסדות אקדמאים בישראל פי נוכחותם ברשת בעוד השנייה מציגה נתונים על השימוש באינטרנט של חרדים יוצאי מסלול שח"ר

משתלבים ברשת ובשוק העבודה

הסדרה שימוש ברשת על ידי חרדים יוצאי מסלול שח"ר מציגה דוח ההערכה שנערך במשרד התמ"ת בנושא "גברים חרדים בשירות צבאי טכנולוגי". הדוח בחן את השתלבות בוגרי מסלולי שח"ר בשוק העבודה ובחברה וככזה כלל בתוכו נתונים אודות השימוש שלהם ברשת האינטרנט.

מסלול שח"ר הינו מסלול צבאי מיוחד המיועד לעזור לגברים חרדים לרכוש מקצוע טכנולוגי באמצעות שילובם בצה"ל. המחקר בחן את מידת תרומתם של מסלולי שח"ר להשתלבותם של בוגרי השירות מהמגזר החרדי בשוק העבודה, במסגרות לימוד מקצועיות וגבוהות ושימוש בטכנולוגיה. במחקר השתתפו 170 משיבים מבין הבוגרים של שני מחזורי הגיוס הראשונים במסלול זה אשר שרתו בשנים 2007 – 2009.

החוקרים מצאו כי לשני שליש מהבוגרים יש בבית מחשב עם חיבור לאינטרנט וכי הם משתמשים באינטרנט בביתם. עוד נמצא במחקר כי כ-14% מבוגרי המסלול שעבדו בעת עריכת הסקר מצאו את מקום עבודתם הנוכחי באמצעות האינטרנט. זוהי הדרך השנייה הכי נפוצה למציאת עבודה לאחר העזרות במכרים או קרובי משפחה (כ-44% מהנשאלים).

מתקדמים בדירוג, מובילים בתוכן 

הסדרה דירוג של מוסדות אקדמאים לפי נוכחות ברשת מביאה את עיקרי דירוג webomatrics, דירוג בין לאומי של מוסדות אקדמאים. webomatrics  נוצר בניסיון לקדם פרסום מאמרים אקדמאים ברשת האינטרנט ותמיכה בגישה חופשית לידע. בשונה מדירוגי אוניברסיטאות אחרים המתמקדים רק בפרסומים אקדמאים הדירוג של webometrics משלב אינדיקטורים נוספים בכדי לבטא פעילות של מרצים וחוקרים על גבי רשת האינטרנט. הדירוג שונה בשנה האחרונה וכעת מורכב ממדדים הבחונים כמות התוכן שהמוסד האקדמאי משתף ברשת, השפעה והפופולאריות של התוכן הזה, פתיחות  המידע של המוסד והנגשה של קבצים שונים, ומספר המאמרים מן האוניברסיטה הנכללים בקרב העשירון העליון של המחקרים המצוטטים ביותר באותו תחום.

האוניברסיטאות המובילות בישראל במדד זה הינה אוניברסיטת תל אביב (מקום 197 בעולם), האוניברסיטה העברית (מקום 234), הטכניון (מקום 311) ומכון ויצמן (מקום 353). עם זאת, כמות התוכן באוניברסיטאות הישראליות הללו נמצא במאיון העליון כאשר האוניברסיטה העברית מדורגת במקום ה-18 בעולם, הטכניון במקום ה-21, אוניברסיטת תל אביב במקום ה-41 ומכון ויצמן במקום ה-65. מרשים.