חזרה לעמוד הקודם

סקר הוצאות משקי הבית 2012

הורדה או צפיה בנתונים:

סקר הוצאות משקי הבית נערך על ידי הלמ"ס באופן שנתי מאז 1997 (לפני כן נערך הסקר כל חמש שנים). איסוף הנתונים ממשקי הבית מתפרס על פני כל השנה וכולל את כל קבוצות האוכלוסייה בארץ פרט לקיבוצים, מושבים שיתופיים ובדואים הגרים בישובים בלתי מוכרים. נתוני שנת 2012 מתבססים על 8,742 משקי בית שנדגמו ב-230 יישובים ומייצגים כ-2,270,000 משקי בית באוכלוסייה. להלן ממצאים עיקריים מתוך הסקר –

  • בשנת 2012 ל-80.4% ממשקי הבית היה מחשב, ול-70.7% ממשקי הבית היה מנוי לאינטרנט. בחלוקה למגזרים נמצא כי ל-75.8% ממשקי הבית היהודים יש מנוי לאינטרנט לעומת 36.9% ממשקי הבית הערבים.
  • ל-95.5% ממשקי הבית בעשירון העליון יש מחשב בהשוואה ל-60% בעשירון התחתון ול-93.2% ממשקי הבית בעשירון העליון יש מנוי לאינטרנט בהשוואה ל-38.1% בלבד בעשירון התחתון.
  • בשנת 2012 כ-10.4% מהוצאות משקי הבית על מחשבים וציוד נלווה בוצעו באמצעות הרשת כמו גם 8.9% מההוצאות על מכונות ומייבשי הכביסה, 7.7% מההוצאות על מכשירים ומוצרי כושר ו-6.1% מההוצאות על מוצרי הבידור והאלקטרוניקה.