חזרה לעמוד הקודם

סדרות חדשות – למי יש מנוי לאינטרנט?

לאחרונה העלינו שתי סדרות המרכזות נתונים בנושא בעלות על חיבור לרשת האינטרנט. הסדרה הראשונה מציגה תמונה בין לאומית ומגיעה מפרויקט משותף של ארגון ה-ITU ו-UNESCO בזמן שהשנייה מתמקדת בישראל בלבד ומציגה נתונים שאספה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מצב הפס הרחב ברשת

הסדרה State of the broadband 2013 מציגה דוח בשם "State of the broadband"  המופק על ידי "וועדת הפס הרחב לפיתוח דיגיטאלי" שהינה פרויקט משותף של ארגון הטלקומוניקציה הבין לאומי וארגון המדע, התרבות והחינוך של האומות המאוחדות. הפרויקט נועד להאיץ את היישום של מדיניות המקדמת שימוש בפס רחב ברחבי העולם.  על ידי הצגת נתונים המאפשרים השוואה בין לאומית כותבי הדוח מקווים לקדם מדיניות בין לאומית אחידה להגברת השימוש בטכנולוגיה זאת.

 הדוח מרכז נתונים על השימוש בפס רחב מ-194 מדינות, ביניהן דורגה ישראל במקום ה-37 בחדירת הפס הרחב, כאשר ל-22.2% מתושבי ישראל הייתה גישה לטכנולוגיה זאת. במדד הפס הרחב הנייד מיצובנו טוב בהרבה ואנו מדורגים במקום ה-17 בעולם כאשר ל-65.5% מהתושבים במדינה יש גישה לטכנולוגיה זאת.

עוד אפשר למצוא בדוח הזה כי ישראל דורגה במקום ה-7 בעולם באחוז משקי הבית עם גישה לאינטרנט, כאשר בשנת 2012 העריך הארגון כי ל-73.4% ממשקי הבית גישה לרשת.

מי מחובר יותר ומי מחובר פחות?

הסדרה השנייה בפוסט זה מגיעה מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומציגה ממצאים עיקריים מתוך סקר הוצאות משקי הבית 2012. סקר זה הינו סקר שנתי העוסק בחלוקת ההוצאות של משקי הבית בישראל. איסוף הנתונים ממשקי הבית מתפרס על פני כל השנה וכולל את כל קבוצות האוכלוסייה בארץ פרט לקיבוצים, מושבים שיתופיים ובדואים הגרים בישובים בלתי מוכרים. נתוני שנת 2012 למשל מתבססים על 8,742 משקי בית שנדגמו ב-230 יישובים ומייצגים כ-2,270,000 משקי בית באוכלוסייה. 

מהסקר עולה כי בשנת 2012 ל-80.4% ממשקי הבית היה מחשב, ול-70.7% ממשקי הבית היה מנוי לאינטרנט. נתון זה אינו אחיד בקרב המגזרים השונים בישראל, כך למשל ל-75.8% ממשקי הבית היהודים יש מנוי לאינטרנט בעוד רק ל-36.9% ממשקי הבית הערבים יש מנוי כזה.

נתון זה גם "רגיש" להכנסת משק הבית כאשר ל-95.5% ממשקי הבית בעשירון העליון יש מחשב בהשוואה ל-60% בעשירון התחתון ול-93.2% ממשקי הבית בעשירון העליון יש מנוי לאינטרנט בהשוואה ל-38.1% בלבד בעשירון התחתון.

אף שהאחוז הכללי של משקי בית עם גישה לאינטרנט נמוך מעט מהממצא בדוח  "State of the broadband"  הרי ששניהם נמצאים מתחת לממוצע האיחוד האירופי לשנת 2012 שעמד על 75%. ישראל ממוקמת מעט מתחת לממוצע, כאשר איסלנד מדורגת במקום הגבוה מבין מדינות אלו עם 95% מנויים לאינטרנט לעומת יוון המדורגת במקום הנמוך ביותר עם 54% משקי בית עם מנוי.

בסדרה גם תוכלו למצוא התפלגות של הוצאות משקי הבית לפי קטגוריות ואופי הרכישה. לדוגמה כ-10.4% מהוצאות משקי הבית על מחשבים וציוד נלווה בוצעו באמצעות הרשת כמו גם 8.9% מההוצאות על מכונות ומייבשי הכביסה, 7.7% מההוצאות על מכשירים ומוצרי כושר ו-6.1% מההוצאות על מוצרי הבידור והאלקטרוניקה.