חזרה לעמוד הקודם

סקר התאחדות הסטודנטים 2013

 "סקר בקרב סטודנטים בנושאי רווחה" נערך על ידי התאחדות הסטודנטים בישראל לקראת שנת הלימודים תשע"ד. הסקר הועבר כשאלון אינטרנטי מובנה, בקרב מדגם של 9,268 משיבים המהווים מדגם מייצג של אוכלוסיית הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה והחברים באגודת הסטודנטים במוסד הלימודים בו הם לומדים. להלן ממצאים עיקריים מתוך הסקר הקשורים לשימוש באינטרנט – 

  • מקור המידע המרכזי של סטודנטים על תחום הלימוד אותו רצו ללמוד היה האינטרנט. 28% מהנשאלים היהודים, 23% מהנשאלים הערבים ו-36% מהנשאלים במגזר הדרוזי ציינו את האינטרנט כמקור המידע המרכזי על תחום לימודם ובשני המגזרים זהו מקור המידע הנפוץ ביותר. 
  • כאשר נשאלו הסטודנטים על גורמים מרכזיים המשפיעים על החלטתם אם להצביע בבחירות לאגודת הסטודנטים ציינו כ-15% את האפשרות לבחור באופן מקוון או מעמדות מחשב.
  • כ-50% מהסטודנטים רכשו טיסה או מלון באופן מקוון בפעם האחרונה שנסעו לנופש (בארץ או בחו"ל) ו-26% נוספים חיפשו ברשת הצעות אך הזמינו את המלון או הטיסה באופן לא מקוון.