חזרה לעמוד הקודם

סדרות חדשות – תלמידים וסטודנטים

הפוסט הנוכחי סוקר שתי סדרות נתונים שהעלינו לאחרונה למאגר STS ועוסקות בתלמידים – אחת בתלמידי במערכת החינוך והשנייה בתלמידי האוניברסיטאות.

כיתות היסודי מתקדמות, החטיבות משתרכות מאחור

הסדרה סקרי האקלים במבחני המיצב תשע"ג מציגה נתונים מתוך סקר האקלים והסביבה הפדגוגית שנערך במסגרת מבחני המיצ"ב השנתיים. בניגוד למבחני המיצב ,הבוחנים את רמת התלמידים, סקרי האקלים נועדו לבחון את סביבת ותנאי הלימוד.

במסגרת שאלון האקלים נבדקים מספר מדדים כמו שימוש במחשב במסגרת שיעורי הלימוד במקצועות המיצ"ב (לשון, אנגלית, מתמטיקה ומדע), מתן מטלות הכוללות חיפוש מידע ברשת ושימוש באינטרנט לצורכי למידה. המדד האחרון כולל שימוש באתר האינטרנט של בית הספר, התכתבות בדוא"ל עם המורים,  העלאת חומרים לאתר בית הספר, הורדת חומרי לימוד והשתתפות בקבוצות דיון בנושאים לימודיים.

מסקר האקלים עולה כי בשנים האחרונות חלה עלייה במידת השימוש במחשב במקצועות המיצ"ב (לשון, אנגלית, מתמטיקה ומדע) בקרב הכיתות הנמוכות (ה' – ו') ובשנת תשע"ג כ-49% מהתלמידים בהן דיווחו על השימוש במחשבים כחלק מהלמידה במקצועות אלו. למרות שיפור זה בכיתות הנמוכות שיעורי השימוש במחשב ללמידת מקצועות אלו בחטיבה עומד רק על 28%, ללא עליה משמעותית בשלושת השנים האחרונות.

עוד עולה מהמחקר כי מעט פחות ממחצית מתלמידי היסודי וכשליש מתלמידי חטיבות הביניים דיווחו על שימוש באינטרנט לצורכי למידה. על פי הדוח מאז שנת תש"ע נרשמת עלייה בשיעורי התלמידים המדווחים כי הם השתמשו באינטרנט לצרכי למידה (פרט לכיתות י'- י"א בבתי הספר הערבים). בשנה האחרונה חלה  עליה של כ-11% במדד זה ביחס לשנה שעברה  בקרב תלמידים ביסודי מבתי ספר דוברי ערבית ושל כ-5% בקרב תלמידי היסודי היהודים.

היקפי השימוש באינטרנט בשכבות הלימוד השונות במגזרים השונים

היקפי השימוש באינטרנט בשכבות הלימוד השונות במגזרים השונים

האינטרנט כמקור מידע מרכזי

סקר התאחדות הסטודנטים 2013  (או "סקר בקרב סטודנטים בנושאי רווחה") הינו סקר שנתי הנערך על ידי התאחדות הסטודנטים בישראל. במסגרת הסקר מועבר שאלון אינטרנטי בקרב 9,268 סטודנטים המהווים מדגם מייצג של אוכלוסיית הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה והחברים באגודת הסטודנטים.

מהסקר עולה כי מקור המידע המרכזי של סטודנטים על התחום אותו רצו ללמוד באוניברסיטה היה  האינטרנט. בסקר נמצא כי 28% מהנשאלים במגזר היהודי, 23% מהנשאלים במגזר הערבי ו-36% מהנשאלים במגזר הדרוזי ציינו את האינטרנט כמקור המידע המרכזי על תחום לימודם ובשני המגזרים זהו מקור המידע הנפוץ ביותר.

הסקר גם בדק נושאים הקשורים לבחירות לאגודת הסטודנטים. באופן מפתיע כ-15% מהסטודנטים ציינו את האפשרות לבחור באופן מקוון או מעמדות מחשב כגורם מרכזי המשפיע על החלטתם אם להצביע בבחירות לאגודת הסטודנטים.

פרק אחר בסקר בחן את האופן בו מחפשים ורוכשים הסטודנטים טיסות וחופשות בארץ ובחו"ל. בפרק זה נמצא כי כ-50% מהסטודנטים רכשו טיסה או מלון באופן מקוון בפעם האחרונה שנסעו לנופש (בארץ או בחו"ל) ו-26% נוספים חיפשו ברשת הצעות אך הזמינו את המלון או הטיסה באופן לא מקוון.