חזרה לעמוד הקודם

סדרות חדשות – פרסום באינטרנט

בשבוע האחרון עלו למאגר STS שתי סדרות חדשות העוסקות בפרסום באינטרנט – בזמן שהראשונה סוקרת את שוק הפרסום המסחרי השנייה מציגה נתונים על ההשקעה הכספית בפרסום ממשלתי מקוון.

בפרסום באינטרנט הצמיחה לא נעצרת

הסדרה הפרסום באינטרנט בשנת 2013 מביאה את דוח איגוד השיווק הישראלי ויפעת בקרת פרסום אודות שוק הפרסום בישראל. הדוח מתפרסם מידי שנה ומכיל ניתוח של הוצאות הפרסום בישראל במדיות השונות – טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, רדיו, חוצות וקולנוע. כותבי הדוח מעריכים כי הוצאות הפרסום בשנת 2013 עמדו על כ-3,646 מיליארד שקל (לעומת 3,492 מיליארד שקלים בשנת 2012), גידול של כ-4% בהיקפי הפרסום מהשנה החולפת.

מהדוח עולה כי ההשקעה בפרסום באינטרנט המשיכה לצמוח בשנת 2013 והיא מציגה את הגידול המשמעותי ביותר מבין כל מדיות הפרסום. סך כל ההשקעה בפרסום באינטרנט בישראל הוערכה בכ-660 מיליון שקלים, גידול של כ-15% משנה שעברה אז עמדה ההשקעה הכוללת על 573 מיליון שקלים.

אם תהיתם כיצד מגיעים למספרים אלו הרי שמודבר בהערכה מושכלת. בניגוד לתעשיית הפרסום בשאר המדיות, אמצעי המדיה המובילים בתחום הפרסום ברשת אינם חושפים את היקף ההשקעה בהם. כותבי הדו"ח התבססו על מערכת הניטור של חברת יפעת בקרת פרסום, ונשענו על הערכות מושכלות ודיווחים מהעוסקים בפרסום דיגיטלי ועם מפרסמים.

גם הממשלה מפרסמת באינטרנט

הסדרה הפרסום הממשלתי באינטרנט מביאה נתונים מתוך המסמך "השקעה של גופים ממשלתיים בקשר עם הציבור הערבי" שפורסם על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת. הדוח נוצר בתגובה לשאילתה שהגיש חבר הכנסת עיסאווי פריג' וסוקר את  פרסומי הממשלה בערוצים השונים בערבית ביחס לשאר השפות. במסגרת הדוח נסקרים נתונים הנוגעים לפרסום הממשלתי באינטרנט במגוון שפות מבחינה תקציבית, משרות רלוונטיות ומופעי השפה באתרי האינטרנט הממשלתיים.

הדוח אומד את עלות כל הפרסום הממשלתי באינטרנט בשנת 2012 בכ-26,240,803 ש"ח. כ-96% מסכום זה הושקע בפרסום באינטרנט בשפה העברית (כ-25,244,573 ₪), כ-2.2% בשפה הרוסית (כ-565,775) ו-1.6% בשפה הערבית (כ-420,555 ₪).

נתון מפתיע מהדוח הינו כי תקציב הפרסום הממשלתי באינטרנט  הינו השלישי בגודלו לאחר תקציב הפרסום בטלוויזיה (כ-41.6%) ובעיתונות (כ-24.7%) אך לפני הרדיו (12.7%) ושילוט החוצות (כ-6.1%) ומהווה כ-14% מסך התקציב שהושקע בפרסום ממשלתי בשנת 2012. הפרסום באינטרנט – לא רק לעסקים.