חזרה לעמוד הקודם

שירותי ממשלה מקוונים בשפה הערבית

הדוח ממפה את הפערים בין השירותים המקוונים בעברית לבין השירותים המקוונים בערבית ב-34 אתרי אינטרנט, הכוללים 25 אתרים של משרדי ממשלה, ארבעה אתרים של הרשות השופטת, אתר הכנסת וארבעה אתרים של רשויות מקומיות ואזוריות מעורבות. האתרים הוערכו על פי מדד המקביל למדד הבין לאומי "Evolution of E-Gov Technology" הבוחן את מורכבות האתרים, השירותים שהם מציעים ואיכות הביצועים שלהם. להלן ממצאים עיקריים מתוך דוח הבדיקה –

  • הדוח מצא פער באיכות האתרים בשפה העברית לבין איכות האתרים בשפה הערבית. הפער הרחב ביותר שנמצא הינו ברמת שיתוף הציבור הכוללת מידע על מכרזים, הצעות חוק, החלטות ממשלה, החלטות הכנסת ומידע לרישוי ובנייה. הפער השני הכי רחב נמצא ברמת איכות האתרים הכוללת עדכניות המידע, נגישות, שימושיות איכות השפה והיקף המידע והנגישות לבעלי צרכים מיוחדים.
  • מתוך 34 האתרים שנבדקו 11 לא הכילו כלל אתר ייעודי בשפה הערבית. מבין האתרים להם היה אתר ייעודי בערבית נמצאו 13 אתרים עם פער גדול במיוחד בין החלק בשפה הערבית לבין החלק בשפה העברית.
  • האתרים בעלי הפערים הקטנים ביותר בין החלקים בשפות השונות היו אתר הכנסת (בו כמעט ולא קיים פער) ולאחר מכן אתר משרד ראש הממשלה, אתר שירות התעסוקה, אתר המשרד לביטחון פנים ואתר משרד התיירות.