חזרה לעמוד הקודם

תשלומים מקוונים בממשל זמין

הורדה או צפיה בנתונים:

ההודעה לעיתונות של משרד האוצר מציגה נתונים עדכניים אודות השימוש בטפסים ותשלומים מקוונים במערכות ממשל זמין בשנת 2013. בהודעה אפשר למצוא נתונים אודות השימוש במערכת התשלומים משנת 2005. להלן נתונים עיקריים מתוך ההודעה לעיתונות –

  • בשנת 2013 שולמו דרך שירות התשלומים המופעל על ידי ממשל זמין כ-24 מיליארד ₪ , עלייה משמעותית מ-19 מיליארד השקלים ששולמו דרך מנגנון זה בשנת 2012 (עלייה של 28%).
  • בשנת 2013 הורדות הטפסים המקוונים חצו את רף ה-7 מיליון טפסים, לעומת כ-5 מיליון הורדות בשנת 2012.
גרף המציג את העלייה בסכום הכולל העובר דרך שירות התשלומים הממשלתי

גרף המציג את העלייה בסכום הכולל העובר דרך שירות התשלומים הממשלתי