חזרה לעמוד הקודם

סדרות חדשות – תכנית התקשוב הלאומית

מהי תכנית התקשוב הלאומית? כיצד מתקדמת ההטמעה שלה בבתי הספר? במסגרת כנס צ'ייס הוצגו מספר מחקרים שהתמקדו בהשפעה על ושל תכנית התקשוב הלאומית, בפוסט הנוכחי אנחנו מביאים שתי סדרות חדשות במאגר STS העוסקות בנושא.

תכנית התקשוב הלאומית, או בשמה השני – "התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21", החלה לפעול בישראל בשנת 2010 ובשנת 2013 כללה התכנית 1,244 בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים. מטרת התכנית הינה לקדם יישום של הוראה ולמידה דיגיטלית מתקדמת בבתי הספר לצד הקניית מיומנויות דיגיטאליות לציבור התלמידים והמורים.

בשביל חינוך דיגיטלי צריך מורים דיגיטליים

הסדרה הקשר בין שליטת מורים במיומנויות תקשוב לבין מוכנותם לשינוי מציגה  מחקר שנערך במכללת אורנים ובחן את הקשר בין האוריינות הדיגיטלית של מורים לבין עמדתם כלפי השינוי אותו מקדמת התכנית.  במחקר השתתפו 246 מורים מחמישה עשר בתי ספר בצפון הארץ המשתתפים בתכנית. החוקרות השתמשו בשאלון דיווח עצמי בכדי לבחון את האוריינות הדיגיטאלית של המורים ואת הנכונות שלהם לקדם שינוי.

במסגרת המחקר נבחנה המיומנות הטכנולוגית של המורים (על ידי דיווח עצמי). המיומנות הגבוה ביותר שדווחה הינה בשימוש בדואר דיגיטאלי (ממוצע 4.42 מתוך 5) ולאחר מכן שליטה במעבד תמלילים (4.36), גלישה וחיפוש מידע באינטרנט (4.31), שילוב חומרי למידה דיגיטליים בהוראה (3.89) ובניית מצגות (3.88).

החוקרות מצאו מתאמים גבוהים ומובהקים בין מדדי המוכנות לשינוי לבין השליטה במיומנויות תקשוב. ממצא זה מציע כי ככל שהמורים עצמם מרגישים בנח עם הטכנולוגיה והשימוש בה כך הם גם יהיו מוכנים יותר לשינויים טכנולוגיים במערכת החינוך.

תוצאות בפועל של התוכנית

המחקר השני, השפעת תכנית התקשוב הלאומית על השינויים בעבודת המורים, נערך על ידי חוקרים ממשרד החינוך וביקש לבחון את מידת ההשפעה של התכנית על עבודת המורים בישראל. במחקר השתתפו 1035 מורים שהצטרפו לתכנית התקשוב הלאומית בשנים 2012-2011. 718 מהמורים במחקר הגיעו מהמגזר היהודי ו-317 היו מהמגזר הלא יהודי (ערבי, דרוזי ובדואי).

המחקר בחן בתי ספר יסודיים מכל הארץ בהם התבצעה הטמעה של התוכנית במשך השנתיים או שלוש השנים האחרונות. החוקרים בחנו האם וכיצד תכנית התקשוב יצרה שינויים בעבודת המורים ובמאפייני ההוראה והלמידה בכיתה. המחקר גם בחן את השימושים העיקריים של מורים בטכנולוגיה לצרכי הוראה- למידה.

מסתבר כי האמצעיים הטכנולוגיים הנפוצים ביותר בו השתמשו מורים היו כלים להמחשות ויזואליות (סרטונים מקוונים, תמונות, מפות מקוונות וכו) בהם השתמשו כשלושה רבעים מהמורים. האמצעי השני הכי נפוץ היה בחומרי למידה מקוונים (כ-51.6% מהמורים) ולאחר מכן כלי הפקה (מעבדי תמלילים, גליונות אלקטרוניים) וכלים שיתופיים (בלוגים, פורומים, מסמכים משותפים, רשתות חברתיות וכו) בהם השתמשו כרבע מהמורים.

במחקר נמצא כי 40.8%  מהמורים דיווחי כי השינוי העיקרי שחל אצלם בעקבות תכנית התקשוב הלאומית היה השימוש בטכנולוגיה לצורכי המחשה. 33.7%  מהמורים דיווחו כי הם משתמשים בטכנולוגיה בכדי להניע את התלמידים ללמוד.

נראה כי בשלב ראשוני התכנית מצמצת את הפער בין המדיה המוכרת לתלמידים מהבית והחברים לבין המדיה בכיתה. עם זאת נראה כי הדרך לשימוש רחב היקף בכלים שיתופיים וטכנולוגיות למידה דיגיטליות אחרות עוד רחוקה.