חזרה לעמוד הקודם

סדרה חדשה – שימוש ברשת בקרב אזרחים וותיקים בישראל

כמה אחוז מהאזרחים הוותיקים משתמשים באינטרנט? סקר בנושא פעילות הפנאי של אזרחים וותיקים חושף נתונים חדשים על הנושא. 

המחקר דפוסי פנאי בקרב אזרחים וותיקים בישראל נערך על ידי ד"ר גלית נמרוד מהאוניברסיטה העברית. המחקר הוזמן על ידי המשרד לאזרחים וותיקים במטרה לבחון את דפוסי הפנאי המרכזיים של האזרחים הוותיקים בארץ כמו גם את הצרכים שלהם בתחומים שונים. כפי שאפשר לצפות ממחקר בתחום זה בעידן הנוכחי המחקר עסק גם באופני השימוש באמצעי תקשורת דיגיטליים בכלל והאינטרנט בפרט.

נתוני המחקר מתבססים על סקר טלפוני שערך מכון "שריד" בקרב מדגם של 500 נשים וגברים בני 60 ומעלה, אשר פרשו מעבודתם ואינם עובדים יותר. עקב תת-ייצוג של המגזר הערבי, בוצעה השלמת נתונים במסגרתה נוספו 45 משיבים למדגם הסופי שעמד על 545 משיבים.

מהמחקר עולה כי כ-50% מהנשאלים דיווחו כי הם משתמשים באינטרנט. השימוש ברשת נפוץ יותר בקרב קבוצות הגיל הנמוכות יותר, קבוצת היהודים הוותיקים, בעלי ההכנסה הגבוה ורמת ההשכלה הגבוה. נתונים אלו מציגים שיפור ביחס לסקר קודם משנת 2011 שמצאו כי רק 32.4% מבני ה-65 ומאל השתמשו במחשב וברשת.

התפלגות השימוש ברשת לפי משתנים דמוגרפיים

התפלגות השימוש ברשת לפי משתנים דמוגרפיים

כפי שאפשר לצפות, הרצון להשתמש יותר באינטרנט יורד עם הגיל, ונפוץ יותר בקרב בעלי הכנסה נמוכה. עם זאת, הסיבה המרכזית המגבילה אוכלוסייה זאת מלהשתמש ברשת הינה חוסר ידע או כישורים נדרשים, עלייה דיווחו כ-66% מהנשאלים שהביעו עניין לעסוק יותר באינטרנט (ללא הבדלים דמוגרפיים משמעותיים). הנשאלים במגזר הערבי ציינו את בעיית הנגישות לשימוש ברשת באופן נרחב יותר משאר קבוצות האוכלוסייה.

בקרב הנשאלים שהשתמשו ברשת נמצא כי תדירות השימוש עולה עם ההכנסה ורמת ההשכלה אך יורדת עם הגיל. עוד נמצא כי אזרחים וותיקים דתיים ו/או ערביים פחות משתמשים באינטרנט מחילונים וקבוצות האוכלוסייה האחרות. מדדי נוסף שנמצא כמשפיע על תדירות השימוש ברשת היה מצב בריאותי הנמצא בקורלציה חיובית עם השימוש ברשת.

כלל ניתן להגיד כי בעוד צריכת התוכן באמצעי המדיה השונים (רדיו, עיתונים וטלוויזיה) מאפיינת כמעט את כלל המדגם, השימוש באינטרנט חוצה את האזרחים הוותיקים לשניים – מחציתם משתמשים באינטרנט בתדירות גבוהה בעוד המחצית השנייה משתמשת בתדירות נמוכה מאוד או לא משתמשת כלל.

מסיבה זאת השימוש באינטרנט הינה פעילות הפנאי התשיעית הכי נפוצה ונמצאת אחרי צפייה בטלוויזיה, קריאת עיתונים, האזנה למוסיקה \ רדיו, מפגשים חברתיים, קריאת ספרים ועוד. המטרה הנפוצה ביותר לשימוש ברשת עליה דיווחו הנשאלים המשתמשים בה הייתה בכדי לחפש מידע (בנושאי חדשות, צרכנות, בריאות) ולאחר מכן לצורכי תקשורת בין אישית (דוא"ל, אתרי רשתות חברתיות ואפליקציות מסרים מיידים).

סך הכל נראה כ יש תהליך בו מצומצם הפער הדיגיטאלי בין הדורות בישראל. ניתן לצפות כי פער זה ילך ויקטן עם הזמן עקב התחלופה הדורית באוכלוסייה זו וכן השימוש המוגבר ברשת לצריכת תוכן ותקשורת בין אישית.