חזרה לעמוד הקודם

תגובות ואסטרטגיות התמודדות עם בריונות מקוונת בקרב מתבגרים

מחקר חלוץ שנערך על ידי חוקרות מהאוניברסיטה הפתוחה (טלי היימן, דורית אולניק-שמש וגלי פרנק) בחן כיצד תלמידים בחטיבות הביניים מתמודדים עם בריונות מקוונת.

המחקר התבסס על שאלונים שהועברו ל-232 תלמידים מכיתות ז', ח' ו-ט', כ-111 מנשאלים (כ-47.85%) ו-121 נשאלות (52.15%). בנוסף, המחקר כלל שלב שני בו נערכו שתי קבוצות מיקוד. להלן ממצאים מתוך החלק הכמותי של המחקר –

  • כ-48  מהנשאלים (20.7%) נפלו קוברן לבריונות מקוונת.
  • התגובות הרגשיות השכיחות ביותר לבריונות מקוונת היו כעס וזעם (68.7% מהקורבות) ותסכול ומצוברחות (64.6%). קורבנות אלו דיווחו על רמה גבוהה יותר של מצב רוח דכאוני בהשוואה לשאר המדגם.
  • התגובות ההתנהגויות השכיחות ביותר היו שיתוף חברים (75% מהקורבנות), תקיפה חזרה (68.8%) והתעלמות (66.7%).