חזרה לעמוד הקודם

סדרות חדשות – חיפוש מידע וצריכת חדשות

לאחרונה העלינו שתי סדרות חדשות העוסקות בעמדות הציבור וצריכת תכנים באינטרנט. אז מה העמדות של הציבור בישראל כלפי ההישגים הטכנולוגיים ואיזה מידע אנחנו מחפשים ברשת?

משתמשים באינטרנט אך סקפטים לגבי התרומה

הסדרה תפיסות ועמדות בציבור כלפי מעמד המדע והטכנולוגיה מביאה נתונים שהתפרסמו במסגרת הסקירה "מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל" אותה מפרסם מוסד שמואל נאמן. הסקר בסדרה שנערך בסוף שנת 2011 ועוסק בתפיסות ועמדות הציבור הישראלי בנושאים שונים הקשורים למעמד המדע והטכנולוגיה.
בסקר נמצא כי כבר ב-2011 האינטרנט היווה את מקור המידע השכיח ביותר. 72% מהמשיבים השתמשו בו לעיתים קרובות או די קרובות לקבל מידע המעניין אותם. במקום השני נמצאה הטלוויזיה עם 68% מהנשאלים ולאחר מכן השימוש באנשים בסביבת המרואיין (כ-59%) והשימוש בספריות, מוזיאונים ועיתונים מדעיים אצל כרבע מהנשאלים.

בחלק נוסף של הסקר נשאלו המרואיינים כיצד משפיעים ההישגים בתחום הטכנולוגיה על החברה הישראלית. כמחצית מהמרואיינים (51%) חשבו כי ההישגים בתחום הטכנולוגיה תורמים לכל שכבות האוכלוסייה בעוד כרבע מהם נשארו סקפטים והביעו עמדה לפיה ההישגים תורמים רק לעוסקים בטכנולוגיה.

האינטרנט כמקור החדשות המרכזי  (של הדור הצעיר)

הסדרה השנייה, סקר כנס 2014 DIGIT, מביאה סקר דעת קהל שנערך לקראת כנס DIGIT שהתקיים בבית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה. הסקר, בדומה לכנס, התמקד באתגרים התוכניים והטכנולוגיים עמם מתמודדת העיתונות המקוונת בישראל. במסגרת הסקר נדגמו 584 משיבים המייצגים את אוכלוסיית ישראל מעל גיל 16.

מהסקר עולה כי 27% מהנשאלים מתעדכנים דרך הרשת לפחות פעם ביום בנושאי חדשות. האינטרנט הינו מקור המידע הנפוץ ביותר לקבלת עדכוני חדשות ובמקום השני נמצאת הטלוויזיה אךחה פונים 22% מהנשאלים ואחוז דומה פונה לעיתונות המודפסת.

צעירים מתעדכנים יותר מהמבוגרים בנושאי חדשות באמצעות רשת האינטרנט (30% לעומת 16%) ובטלפון הסלולארי (10% לעומת 4%). מהסקר עולה כי המבוגרים נוטים להעתדכן יותר מהצעירים אך עושים זאת  באמצעות העיתונות המודפסת (19% לעומת 12%) והטלוויזיה (37% לעומת 22%).