חזרה לעמוד הקודם

משרד התקשורת – דוח פניות ציבור

הורדה או צפיה בנתונים:

דו"ח פניות הציבור מרכז בתוכו ניתוח של כלל הפניות שהוגשו למשרד התקשורת כנגד ספקיות השירות בתחום. בשנת 2013 חלה ירידה  של כ-30% בהיקף הפניות שהתקבלו במשרד התקשורת וסך הכל התקבלו 10,391 תלונות. כ-44% מהתלונות שהתקבלו בשנת 2013 על חברות התקשורת נמצאו מוצדקות. 

מהדוח עולה כי ספקית האינטרנט שהתקבל לגביה המספר הגדול ביותר של תלונות ביחס למנויים הייתה נטוויז'ן עם 6.6 תלונות לכל 10,000 לקוחות.  כנגד ספקיות התשתית הוגשו כמות תלונות דומה של 8.8 תלונות לכל 10,000 מנויים.

מדד נוסף שבדק המשרד הינו היחס בין חלקו של בעל הרישיון (ספק השירות) בתלונות המוצדקות לבין חלקו בשוק. להלן טבלה המרכזת נתונים אלו –

היחס בין חלקו של בעל הרישיון בתלונות המוצדקות לבין חלקו בשוק
  ספקיות אינטרנט חברות תשתית
החברה 014 בזק בינלאומי 013 נטוויז'ין 012 סמייל בזק הוט 
גודל החברה בשוק 40% 30% 30% 62% 38%
חלק התלונות המוצדקות 19% 44% 37% 37% 68%
היחס בין חלק התלונות המוצדקות לבין גודל החברה בשוק 2013 0.2 1.2 1.8 0.6 1.6