חזרה לעמוד הקודם

עזרה ראשונה נפשית בסביבה מקוונת

כניסתו של האינטרנט לזירת התקשורת הבין-אישית חוללה מהפיכה בתחום הסיוע הנפשי בכך שאפשרה לקיים מפגש טיפולי שבו שני הצדדים אינם רואים ואינם שומעים זה את זה והתקשורת ביניהם מתנהלת באמצעות טקסטים כתובים. מצב זה נוגד, לכאורה, את התנאים הנתפסים כדרושים להצלחתו של טיפול, כגון קשר בלתי אמצעי בין המטפל לבין המטופל. אולם המציאות שהתפתחה בתחום הסיוע באינטרנט, כמו גם מחקרים על תקשורת בסביבה מקוונת, מצביעים דווקא על תופעה שונה – האינטרנט הפך להיות מקור מושך עבור אנשים הזקוקים לסיוע נפשי, ובחלק מן המקרים, למקור סיוע בלעדי. תופעה זו מוסברת באמצעות השפעת התכונות של הסביבה המקוונת על התנהגותם של אנשים במצוקה: האנונימיות מעניקה את הביטחון הרגשי הדרוש לצורך שיתוף במצוקות אישיות; השימוש בכתיבה מקדם את החשיפה האישית ומאפשר ביטוי עשיר יותר של המסרים; שבירת המחסומים של זמן ומרחק מרחיבים מאד את זמינות הסיוע ומנגישים אותו לאוכלוסיות שלא יכלו לקבל אותו ממקורות הפועלי פנים-אל-פנים; מגוון דפוסי התקשורת באינטרנט (כגון תקשורת אישית וקבוצתית, מיידית ומעוכבת) מרחיב את היכולת להתאים את סביבת התקשורת לצרכי האדם הזקוק לסיוע נפשי.

משנות השמונים של המאה העשרים החלו אנשי מקצוע בבריאות הנפש להשתמש באינטרנט לצורך טיפול נפשי וגייסו לשם כך את הערוצים השונים הפועלים בו ובעיקר דואר אלקטרוני, צ'ט אישי וקבוצה מקוונת (פורום). במקביל לסיוע המקצועי התפתח באינטרנט גם התחום של עזרה ראשונה נפשית, שפעלה לפני כן בתקשורת טלפונית. עזרה ראשונה נפשית מיועדת להעניק סיוע מיידי לאנשים במצבי משבר ומצוקה, באמצעות שיחות עם מתנדבים מיומנים, העוברים הכשרה ומקבלים הדרכה מקצועית. מרכזים טלפוניים של עזרה ראשונה נפשית מהווים בחמשת העשורים האחרונים מקור ייחודי לסיוע נפשי והשתלבו כחלק בלתי נפרד ממאגר השירותים הקהילתיים בבריאות הנפש. השירותים המקוונים של עזרה ראשונה נפשית התרחבו מאד בשנים האחרונות, אך הידע המחקרי על תרומתם כמקור סיוע הוא מועט מאד. העובדה הנוכחית מבקשת להרחיב את הידע בתחום זה באמצעות בחינה בעלת היקף נרחב על סיוע מקוון מבוסס-מתנדבים. העבודה כוללת שלושה מחקרים, שכל אחד מהם מתמקד בהיבט שונה של סיוע מקוון מבוסס-מתנדבים. המחקר הראשון משרטט פרופיל סטטיסטי של הפונים לעזרה מקוונת, מבחינת המאפיינים האישיים שלהם ומבחינת תחומי הבעיות שהם מציגים בשיחות. המחקר השני משתמש בניתוח עומק איכותני במטרה לבוחן את תרומתה של הסביבה המקוונת עבור אנשים במצוקה, אשר מתקשים לפנות למקורות מסורתיים של  סיוע נפשי. המחקר השלישי בוחן את יעילות האינטראקציות המקוונות ועושה זאת מנקודת מבט של הפונים עצמם ומנקודת מבט פרשנית של החוקרים.

ההקשר של העבודה הנוכחית הוא שרות ער"ן, העמותה הישראלית לעזרה ראשונה נפשית, הפועל בישראל מאז 1971  כשרות טלפוני ומאז 2003 כשרות מקוון. ער"ן פועל על פי עקרונות מקצועיים ואתיים דומים לאלה של שירותים מקבילים בכל העולם. עקרונות אלה מפורטים להלן: הסיוע מוצע לכל האוכלוסייה ואינו מוגבל לסוג מסוים של בעיה או לקבוצות מסוימות באוכלוסייה; הסיוע הוא קצר טווח ומתנהל ברוב המקרים באמצעות אינטראקציה חד פעמית בין הפונה לבין המסיע; זמינות קבלת הסיוע גבוהה מאד כאשר היעד הוא להגיע לזמינות של 24 / 7; הסיוע ניתן על ידי מתנדבים, שעברו תהליך של מיון והכשרה ממושכת לתפקיד. הספרות המקצועית מציינת ששירותים של עזרה ראשונה נפשית בטלפון ובאינטרנט מהווים כיום מקור סיוע ייחודי ורב ערך במאגר השירותים הקהילתיים בתחום בריאות הנפש.

לאור המתואר לעיל, מטרתה של העבודה הנוכחית היא להעריך את תרומת השירות של עזרה ראשונה נפשית באינטרנט בתחום בריאות הנפש בישראל. הערכה זו היא רחבת היקף ומתייחסת לשלושה היבטים שונים של השירות, שכל אחד מהם נבחן באמצעות מערך מחקר נפרד.