חזרה לעמוד הקודם

שימוש באינטרנט ברשות הפלסטינית 2015

לשכת הסטטיסטיקה של הרשות הפלסטינית מפרסמת מידי 17/5, יום האינטרנט הבינלאומי, נתונים אודות החיבור והשימוש באינטרנט ברחבי הרשות הפלסטינית- בגדה המערבית וברצועת עזה.

הדו"ח הנוכחי מצביע כי בעשור האחרון חל גידול משמעותי בבתים המחזיקים המחשב ברשות הפלסטינית ובחיבורם לאינטרנט. הפער בשימוש באינטרנט בין נשים לגברים קטן יותר ונוכחות הפלסטינים ברשתות החברתיות גדלה.

מתוך הממצאים:

  • ביותר ממחצית הבתים ברשות (51%) יש סמארטפון.
  • במהלך 9 השנים האחרונות- חל גידול משמעותי במספר הבתים המחזיקים במחשב- ב-2014 ב- 63% מהבתים ברשות יש מחשב (67% בגדה המערבית ו- 55.6% ברצועת עזה) לעומת  33% בלבד ב-2006.
  • השימוש באינטרנט ב- 2014 עלה בקרב גברים ונשים, והפער בין המינים הצטמצם. אחוז המשתמשים ברשת בקרב גברים עומד על 59.6%, כאשר בשנת 2000 הוא עמד על 8% בלבד. בקרב הנשים אחוז המשתמשות עומד על 47.5%, כאשר ב- 2000 היה מדובר על 3% בלבד.
  • כמחצית (48%) מהבתים ברשות מחוברים לאינטרנט.
  • 53.7% מהפלסטינים בגיל 10 ומעלה משתמשים באינטרנט שימושים שונים- הרוב לצורך תקשורת והתכתבות (38%) וגם לצורך בידור (29%). 18% לצורך חינוך והשכלה, 6.8% לקריאת ספרים ועיתונים, 7.5% לצריכת מידע מסחרי אודות שירותים וסחורות ורק חצי אחוז קונים אונליין.
  • 75% מבני ה-10 ומעלה גולשים ברשתות החברתיות. מתוכם 75% מטפחים קשרים דרך הרשת החברתית, 76.5% משחקים במשחקים וצורכים בידור, ו- 62% משתמשים ברשת החברתית לשיחות קוליות.