חזרה לעמוד הקודם

נתונים לרגל יום הילד הבינלאומי 2015

בסוף 2014 חיו בישראל 2.740 מיליון ילדים (בני 17-0), שהם 33% מאוכלוסיית המדינה. מתוכם כ-1.945 (71.0%) מיליון ילדים יהודים, 713 אלף ילדים ערבים (26.0%) ועוד 82 אלף ילדים (3.0%) שסווגו כאחרים (בלתי מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין ונוצרים לא ערבים).

הנתונים הבאים מתייחסים לצריכת האינטרנט במשקי בית עם ילדים (עד 2 ויותר) ומבוססים על סקר הוצאות משק הבית.
סקר הוצאות משק בית נערך מאז שנות החמישים, הוא מבוצע באופן שוטף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי שנה.

מתוך הממצאים:

  • בשנת 2014 נדגמו בסקר הוצאות משק הבית 8,465 משקי הבית המייצגים כ-2,372,000 משקי בית באוכלוסייה, מתוכם 45% מייצגים משקי בית עם ילדים, עם 2.4 ילדים בממוצע.
  • במשקי בית עם ילדים ל-89.2% בעלות על מחשב ו-75.0% מנויים לאינטרנט, ואילו במשקי בית ללא ילדים ל-74.8% בעלות על מחשב ו-69.7% מנויים לאינטרנט.
  • ל- 93.6% ממשקי הבית עם ילדים יש יותר מטלפון נייד אחד, לעומת 58.4% בלבד במשקי בית ללא ילדים.
  • ל-51.1% ממשקי הבית עם ילדים יש טאבלט, לעומת 24.1% בלבד ממשקי בית ללא ילדים.