חזרה לעמוד הקודם

הוצאות משק הבית על תקשורת ב-14 הערים הגדולות בישראל 2014

לפי סקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מתוך סה"כ הוצאות משק הבית הישראלי ב- 2014, סעיף ההוצאה השני בגודלו – סעיף תחבורה ותקשורת.

הנתונים מתייחסים ל- 14 הערים הגדולות במדינה- ירושלים, חיפה, תל אביב-יפו, ראשון לציון, אשדוד, פתח תקווה, באר שבע, נתניה, רמת גן, חולון, בת ים, בני ברק, אשקלון ורחובות.
הנתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית לשנת 2014 הנערך ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מידי שנה וכולל מדגם של 8465 משקי בית מכל רחבי הארץ, המייצגים כ- 2,372,000 משקי בית באוכלוסייה. ב- 14 הערים הגדולות נחקרו במדגם מייצג 3913 משקי בית המייצגים כ- 1,140,000 משקי בית באוכלוסייה.

 

מתוך הממצאים:

  • בחיפה אחוז ההוצאות הגבוה ביותר על סעיף זה והוא עומד על כרבע מההוצאה לתצרוכת. בבני ברק אחוז ההוצאה הנמוך ביותר והוא עומד על כעשירית מההוצאה לתצרוכת.
  • במשקי הבית ברחובות אחוז הבעלות הגבוה ביותר על מחשב ביתי אחד לפחות, והאחוז הגבוה ביותר של משקי בית המנויים לאינטרנט (90.8% ו- 84% בהתאמה). בתל אביב ובבאר שבע ליותר מ- 40 ממשקי הבית, שני מחשבים ויותר.
  • בתל אביב אחוז הבעלות הגבוה ביותר על טלפון נייד אחד לפחות- 97.8%. אחוז הבעלות על טלפון נייד הנמוך ביותר- 92.6% הוא בפתח תקווה.
  • ברמת גן ובבאר שבע מוציאים יותר חמישית מסך ההוצאות של משק הבית על תחבורה ותקשורת.