חזרה לעמוד הקודם

דוח מסכם- תקופת מבחן מאגר ביומטרי

הורדה או צפיה בנתונים:

בשנת 2009 התקבל בכנסת "חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע התש"ע 2009". ב- 2011 חוקק צו המסדיר תקופת מבחן ליישום החוק. החל מקיץ 2013, לכל אזרח הפונה ללשכת האוכלוסין לקבלת ת"ז או דרכון מוצע מסמך זיהוי ביומטרי, הכולל שבב אלקטרוני המכיל את טביעות האצבע ותצלום הפנים של התושב.

במסגרת יישום תקופת המבחן של החוק הביומטרי, ניתנו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפקידי מדידה והערכה של רכיבים שונים בתהליך: מידת ההיענות להנפקת התעודות החדשות, שביעות רצון האוכלוסייה מהטיפול בתהליך ומדידה והערכה של תהליכים טכנולוגיים הקשורים בתהליך.

מתוך הממצאים:

  • רק 33.5% ממנפיקי תעודות הזהות בתקופה השלישית של הדוח (יוני- דצמבר 2013) ו- 30.2% ממנפיקי הדרכונים הסכימו להנפקה של תעודה ביומטרית. אחוזי ההשתתפות בניסוי הביומטרי עולים עם הגיל, למעט ירידה בקבוצת הגיל המבוגרת ביותר(80+).
  • לאורך תקופץ המבחן נראית ירידה מתמדת באחוז הבקשות לתיעוד ביומטרי. 46%, 50% בתקופה הראשונה, 39%, 32% בתקופה השניה, ו- 30%,33% בתקופה האחרונה.
  • שביעות הרצון- 67.3% מהתושבים שבחרו לקבל תיעוד ביומטרי שבעי רצון במידה רבה ורבה מאוד, מתהליך הטיפול בבקשה. 64.4% מהתושבים שבחרו לקבל תיעוד רגיל, שבעי רצון במידה רבה ורבה מאוד מהתהליך הטיפול בבקשה.
  • המודל ההסתברותי לבחינת חוזקה של תהליך התשאול לגילוי מתחזים מראה כי תהליך התשאול הנוכחי אינו תהליך חזק. מתחזים בעלי מוטיבציה ויכולות מרמות שונות יכולים לעבור את תהליך התשאול בהסתברות גבוהה למדי. ל"עבריין קטן" יש הסתברות של כ- 52% להצליח להתחזות לבן אדם אחר בתהליך התשאול. ל"שוהה בלתי חוקי" יש סיכוי של 85% להצליח בתשאול ולארגון פשיעה יש כ- 92% סיכוי להצליח בתהליך התשאול.