חזרה לעמוד הקודם

כל ילד שלישי בישראל נפגע משיימינג- סקר המשרד לביטחון פנים

הסקר הנוכחי הוא סקר דעת קהל הבוחן היבאים שונים של תופעת השיימינג- ביוש, בקרב בני הנוער בישראל. הסקר בוצע בצורה אינטרנטית על בסיס פאנל קיים, רחב היקף, באמצעות שאלון מובנה בהיקף של 10 שאלות, וכן מס' פרמטרים סוציו-דמוגרפיים. הסקר הינו מייצג את אוכלוסיית בני הנוער בישראל בגילאי 12-18 ומעלה. לצורך הסקר נדגמו 624 בני נוער, 45% גברים, 55% נשים.

מתוך הממצאים:

  • כל ילד שלישי נפגע מעבירות כגון ביוש או השפלה ברשת
    (זאת לעומת ממצאי סקר דומה שנערך בשנה שעברה ממנו עלה כי כל ילד רביעי נפגע מבריונות ברשת).
  • מבין הנפגעים, 41% ציינו כי נפגעו  מעבירות אלו  באמצעות רשתות חברתיות. 
  • 18% מבני הנוער שנפגעו לא דיווחו על הפגיעה לאף אחד.
  • 16% מבני הנוער דיווחו כי לקחו חלק בביוש או בהשפלה ברשת האינטרנט.
  • 45% מבני הנוער דיווחו כי השתתפו בסוג אחד לפחות של מעשה אלימות שהתבצע באינטרנט.