חזרה לעמוד הקודם

בקשות למידע שהגישה ממשלת ישראל לגוגל- מחצית ראשונה 2015

בדומה לחברות טכנולוגיה ותקשורת אחרות, Google מקבלת כל העת בקשות למסירת נתוני משתמשים מממשלות ובתי משפט ברחבי העולם. בדוח הזה, אנו חושפים את מספר הבקשות שאנו מקבלים מכל ממשלה לפי פרקי זמן של שישה חודשים בכפוף למגבלות מסוימות. היקף השימוש בשירותים שלנו גדל מדי שנה, ועמו גדל גם מספר הבקשות לנתוני משתמש.

על פי המצוין בדוח בחצי השנה שבין ינואר 2015 ליוני 2015, נתקבלו בגוגל 146 בקשות ממשלתיות לחשיפת נתוני משתמשים. גידול של 150% ממספר הבקשות בחצי השנה שקדמה לה, בה נתקבלו 96 בקשות. עם זאת אחוז הבקשות שנענו ירד מ- 71% בשנת 2014, ל- 61% בקשות בהן חלק מהנתונים הופקו במחצית הראשונה של 2015. מתוך כלל הבקשות רק בקשה אחת הוותה בקשת חירום, בקשה ממשלתית שנוועדה לסייע בהצלת חיי אדם.

למידע נוסף