חזרה לעמוד הקודם

יישום חוק חופש המידע בממשלה- דו"ח שנתי 2015

הד"וח השנתי של היחידה הממשלתית לחופש המידע בוחן את יישום החוק במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, וכן את פעילות היחידה בשנה זו. מטרת הדו"ח היא לשקף את המצב הקיים בתחום זה, להציף את הכשלים הדורשים תיקון ולהמליץ על פעולות לתיקון המצב.

הדוח כולל את מספר הפניות שטופלו, סוגי הבקשות שנתקבלו, מספר הבקשות שנדחו, את הפירוט לגבי זמן הטיפול ואת הסיבות לדחייה, עתירות ופסקי דין.

מהדוח עולה כי בשנת 2015 הוגשו לממשלה 6,478 בקשות חופש מידע המהוות עליה של 15% בבקשות מהשנה הקודמת. מתוך הבקשות, 848 התקבלו במשרד הבריאות, 539 בשב"ס, 480 במשטרה.

במהלך השנה הסתיים הטיפול בכ-85% מהבקשות שהוגשו. ב- 81% מהבקשות שהטיפול בהן הסתיים נמסר מידע (באופן מלא או חלקי) וב- 63% מהמקרים המידע נמסר תוך 30 יום.

סוגי הבקשות שנתקבלו: 33% מידע בתשלום, 24% מידע חייב בפרסום, 21.5% מידע עבור עמותה חברתית, 18% מידע אישי, 3.5% מידע עבור מחקר אקדמי.