חזרה לעמוד הקודם

סקר ביטחון אישי- גברים נפגעים ברשת הישראלית יותר מנשים

הורדה או צפיה בנתונים:

בסקר נבדקו תחושת הביטחון האישי והיקף ההיפגעות מעברות מסוגים שונים של תושבי ישראל בני 20 ומעלה, היפגעות של בני נוער וילדים במשק הבית, והיפגעות מעברות רכוש כנגד משק הבית. הסקר מתייחס לאוכלוסייה הקבועה של מדינת ישראל, בגיל 20 ומעלה.

גודל המדגם עומד על כ-7,150 נדגמים. שיטת איסוף הנתונים בסקר מורכבת וייחודית. הנתונים נאספים בשתי שיטות עיקריות – מרבית השאלונים מקורם בריאיון טלפוני (כ-%83), היתרה מקורה במילוי עצמי באינטרנט (כ-%17) ומעט מאוד מהשאלונים מקורם במילוי עצמי ושליחה באמצעות הדואר. שיעור ההיענות הכללי לסקר עמד על כ -66%.

4.3% מקרב בני 20 ומעלה נפגעו במהלך השנה האחרונה מפגיעה מקוונת (פגיעות באמצעות מערכות ממוחשבות ברשתות החברתיות ובאתרי האינטרנט – 3.6% .

גברים נפגעים בשיעורים גבוהים יותר מאשר נשים בעברות פגיעה מקוונת (%5.3 לעומת %3.5).

כ-89% מהנפגעים בפגיעה מקוונת לא דיווחו למשטרה.

ב- 17,600 ממשקי הבית שנסקרו העידו על פגיעה מקוונת בילדים. בסה"כ העידו בנסקרים על 65,200 פגיעות*.

*מכיוון שמדובר בתוצאות של סקר המבוסס על מדגם של אוכלוסיית הסקר, הנתונים חשופים לטעויות דגימה. הנתונים על מספר משקי הבית שבהם נפגעו ילדים מפגיעה מקוונת וכן מספר הפגיעות מעברה זו הם בעלי רמת מהימנות נמוכה (טעות הדגימה היחסית בנתון זה היא %30%-15).