חזרה לעמוד הקודם

סקר ערים חכמות- 63% ממנהלי הרשויות מתעניינים בממשקי "עיר חכמה"

הורדה או צפיה בנתונים:

ערים חכמות חותרות לשפר את תפקוד העיר ו/או התועלןת הניתנות לתושבים, זאת תוך הפקת תובנות מהנתונים שנוצרו בשטחה ומהמידע המצטבר ברשות.

חברת מילגם המשמשת כגורם מוביל המתן שירותים ופתרונות למגזר המוניציפאלי בישראל, השיקה סקר בקרב מנהלים בכירים ברשויות, מתוך מטרה להבין ולהציג את תמונת המצב בנושא הערים החכמות בישראל.

הסקר נערך במהלך המחצית השנייה של חודש מאי 2016 והוא מבוסס על תשובות של כ- 40 מנהלים, מתוכם כ- 31% בדרג של ראשי רשויות ומנכ"לים.

מתוך הממצאים:

  • 39.5% מהמנהלים חושבים שנושא העיר החכמה רלוונטי במידה רבה מאוד לרשות שלהם.
  • 50% מהמנהלים חושבים שהאתגר המרכזי בדרך להחדת העיר החכמהלשוק המוניציפאלי בישראל הוא תקציבי.
  • 63% מהמנהלים בחנו פרוייקטים של "עיר חכמה" במהלך השנה האחרונה. 20.7% מהם התעניינו בממשקים לשיתוף התושבים בניהול העיר.