חזרה לעמוד הקודם

ממשלת ישראל במקום השביעי בטוויטר- דוח ה-OECD

הורדה או צפיה בנתונים:

אחת לשנתיים מוציא ארגון ה-OECD את הדוח- Government at a Glance הסוקר את הביצועים של הממשלות החברות בארגון. הדוח סוקר הביצועים בתחום התקציב, ההכנסות וההוצאות, והתעסוקה. הדוח גם כולל מדיניות וביצועים בתחום האינטרנט, למשל קידום נושאי הממשל הפתוח והממשל הזמין.

הפרק הנוכחי בדוח Government at a Glance 2015 משווה בין הפופלריות במדיה החברתית של מנהיג המדינה, ראש הממשלה, או הממשלה באופן כללי, בין המדינות באגון ה-OECD. עבור כל מדינה נבדק החזבון בעל מספר העוקבים הגבוה ביותר, מבין החשבונות הרלוונטיים. מדד הפופולריות נקבע על פי החלוקה של מספר העוקבים בטוויטר, במספר התושבים המקומיים. למרות שלחשבון יכולים להיות עוקבים ממדינות נוספות, מדד זה מספק מושג לגבי טווח התפוצה של החשבון הממשלתי.

נכון לנובמבר 2014, ב-28 מתוך 34 מדינות ה-OECD הופעלו חשבונות טוויטר ממשלתיים, וכן ב-21 מדינות הופעלו דפי פייסבוק ממשלתיים.

ישראל ממוקמת במקום השביעי בין מדינות ה-OECD בפופולריות בטוויטר, כאשר 1.3% מאזרחי המדינה עוקבים אחרי החשבון של רה"מ בנימין נתניהו.

שניה מקומות הראשונים נמצאות בריטניה וצ'ילה, ששתיהן הצליחו לאסוף קהל עוקבים שמהווה  כמעט 4% מהאוכלוסיה המקומית.